Geen paniek: tarwe en gerst gezond!

gerst-web

Dit keer 3 Schoon Water teelttips tegelijk:

  1. Ziektebestrijding zomergerst met lage miliebelasting
  2. Afrijpingsziekten wintertarwe: middelenkeuze belangrijk
  3. Luizen in wintertarwe geen probleem

Ziektebestrijding zomergerst met lage miliebelasting
De zomergerst staat op dit moment in het strekkingstadium en staat er – in tegenstelling tot wat soms geschreven wordt – gezond voor. Sporadisch is een vlekje bladvlekken of netvlekken te vinden. Bladvlekken zijn te herkennen door grillige donkere vlekken op het blad. Netvlekken zijn fijne netvormige vlekjes die altijd als een strak lijntje op het blad te vinden zijn:

Een éénmalige ziektebestrijding is voor gerst altijd rendabel en kan uitgevoerd worden vanaf de eerste ziektesymtomen tot wanneer de aren net zichtbaar zijn. Kies een goed middel met een lage milieubelasting zoals 1,5 ltr Bontima.
1 ltr. Fandango of 1 ltr Skyway kunnen ook, maar geven wat meer belasting van het oppervlaktewater.

Afrijpingsziekten wintertarwe: middelenkeuze belangrijk
De wintertarwe staat er momenteel ook erg gezond bij. Alleen op lichte zandgronden komt enige meeldauw voor als gevolg van de vroege droogte. Door de regen is dit weer tot stilstand gekomen. De wintertarwe staat in het vlagbladstadium. Omdat alle middelen systemisch zijn en dus uiteindelijk ook door de aren worden opgenomen, kunnen ze vanaf nu gespoten worden. De middelen geven een goede bescherming tegen roest (gele- en bruine) en septoria. Goede middelen zijn o.a. 1 ltr. Skyway Xpro of 1 ltr Aviator Xpro.
Bij voorkeur geen Allegro (Plus) gebruiken in de waterwingebieden vanwege de hoge milieubelasting voor grondwater

De meeste middelen zijn matig op meeldauw. Wanneer er al meeldauw voorkomt kan een halve dosering 0,5 ltr Corbel, 0,25 Flexity of 0,25 Nissodium toegevoegd worden.

Luizen in wintertarwe geen probleem
Momenteel komen nog vrijwel geen luizen voor, een toevoeging hiervoor is daarom weinig zinvol. Je doodt de natuurlijke vijanden waardoor in een later stadium de kans op een extra uitbreiding alleen maar groter wordt.

Dit bericht is geplaatst in Loonwerkers, Maatregelen, Teelttips. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.