Verslag bijeenkomst aardbeientelers 24 mei 2013

Stellingteelt Aardbeien

Stellingteelt Aardbeien

De bijeenkomst ging over het gebruik van filters in de stellingenteelt, in de regio Noord-Brabant-oost. Om precies te zijn in St. Oedenrode, bij van Gennip Cultuur BV.

Tijdens de bijeenkomst is het zandfilter op het bedrijf bekeken. Bij het zandfilter bij de 26 ha stellingteelt is het eerste bassin een vuilwaterbassin voor opvang van het drainwater. Een groot zandfilter van 11,30 meter doorsnede zorgt voor zuivering en het schoon water bassin wordt meteen weer bijgemengd voor hergebruik.

Samen met medewerkers van het waterschap zijn in een goede discussie de voordelen ter sprake gekomen. Ook kwamen meerdere kanttekeningen en vragen naar voren:

  • Zijn er normen die aangeven wanneer het hergebruikte water geloosd mag worden?
  • Kan een toegepast middel bij een jonge planting voor ongewenst residu zorgen als dit water wordt hergebruikt tegen 20% in een gewas waar op dat moment geoogst wordt?

Onder de twintig aanwezigen was de urgentie van hergebruik heel duidelijk. Ook de analyseresultaten van een moerasfilter en een zandfilter van afgelopen winter zijn besproken. Uit die analyses blijken micro-organismen goed tot redelijk gefilterd te worden. Ook bleek dat vele mineralen en gewasbeschermingsmiddelen aanwezig
zijn in het drainwater. Daarom kan lozing op het oppervlaktewater tot overschrijding van normen (MTR) leiden.

De ontwikkelingen op het bedrijf staan niet stil: het bedrijf gaat voor hergebruik van het water van het trayveld de ontsmetting uitvoeren met UV. Een groot opvangbassin is reeds aanwezig.

Download Verslag aardbeienbijeenkomst 24 mei (pdf), inclusief foto’s.

Dit bericht is geplaatst in Maatregelen, Teelttips, Vollegrondsgroente. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.