Schoon Water tip: Organische stof, vochtvoorziening en plantversterkers belangrijk voor een weerbare teelt

Het op pijl houden van het organische stofgehalte van de grond is een eerste vereiste om de bodemvruchtbaarheid, -kwaliteit en -structuur te behouden. Het brengen van organische stof kan bijvoorbeeld door het inplannen van groenbemesters in het teeltplan of door de aanvoer van stabiel organisch materiaal (reststoffen zoals compost, bladmulch en houtsnippers). Daarnaast dragen voldoende vocht en plantversterkers bij aan een weerbare teelt.  

Organische stof
Groenbemesters en vers organisch materiaal (bladmulch) zijn goede voedingsbronnen voor het schimmelleven en bovendien snel afbreekbaar. Een mulchlaag aanbrengen is een geschikte methode om extra organisch materiaal aan te voeren tijdens de teelt. Als bijkomend voordeel geeft het minder hitte stress en onkruiddruk bij (uitgeplante) planten. Stalmest, houtsnippers en compost dragen bij aan een verhoging van de stabielere organische stof. Dat heeft een positieve werking voor de structuur, vocht- en nutriëntenvasthoudend vermogen in de bodem. Bacteriën zitten voornamelijk op deze stabielere materialen.

Bodemleven
Doordat de bovengrond van boomkwekerijgronden veelvuldig bewerkt wordt, ontbreekt het vaak aan de aanwezig van pieren. Dit kan enigszins opgevangen worden door te kiezen voor vast ingezaaide bloemstroken, mulchlagen of grasbanen. Bovendien verbetert dit de structuur van de grond en geven (voornamelijk de ingezaaide bloemenstroken) een toename van de biodiversiteit.

Druppelbevloeiing in combinatie met afbreekbare folie

Druppelirrigatie
In de sierheesters en spillenteelt wordt steeds vaker water toegediend via druppelbevloeiing. Dat lijdt tot groeiverbetering van de planten. Door inzet van organisch oplosbare meststoffen en/of plantversterkers in combinatie met druppelbevloeiing en biologisch afbreekbare folie, kan dit verder (duurzaam) geoptimaliseerd worden.

Plantversterkers
De inzet van organische plantversterkers (zoals OPF, Fulvic, of aminozuren) activeert het bodemleven, waardoor voedingsstoffen beter en geleidelijk beschikbaar komen voor de planten. Dit zorgt in theorie voor minder uitspoeling, een geleidelijke groei van het gewas en een hogere plantweerbaarheid.

Boomkwekerij Hendrickx
Lopende praktijktesten bij boomkwekerij Hendrickx in de teelt van prunussen zullen hier meer inzicht in geven. Op 20 september zijn deze praktijktesten te bezichtigen tijdens de demodag bij Hendrickx te Moerstraten. De uitnodiging met verdere details en een tijdstip volgt nog.

Praktijktest Fertigatie met OPF 7-2-3 en Fulvic bij Prunussen

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.