Schoon Water tip: Alternaria beheersing in aardappelen

De meeste aardappelrassen zijn aan het begin van de ontwikkeling niet gevoelig voor Alternaria. Alternaria tast namelijk vooral verouderende bladeren aan. Planten die niet optimaal groeien door bijvoorbeeld tekort aan water, licht of voedingselementen (N, Mg, Mn) zijn gevoeliger voor Alternaria. In principe kan het in ieder aardappelras voorkomen, echter zit er wel degelijk verschil in rasgevoeligheid.

Geen bespuiting nodig in vroege aardappelrassen
De vroegst gepote percelen vroege rassen, zitten ondertussen in de groeifase “na bloei”. De ontwikkeling van nieuw blad is hier veelal op z’n einde, er ontstaat dus meer “oud” blad. Voor deze oudere bladeren is het risico op Alternaria groter. Het ‘Schoon Water’ advies is om bij vroege aardappelrassen geen bespuiting uit te voeren tegen Alternaria omdat ze tijdig geoogst worden.

Alternaria sporen aanwezig
Fysiologische stress zorgt voor een snelle ontwikkeling, wanneer de in de veld aanwezige sporen via wind en/of water al zijn overgebracht op de aardappelplant. De optimale temperatuur voor de sporen om te kiemen is tussen de 20-30 graden. Drie uur bladnat en een temperatuur van 21-25 graden is al genoeg om Alternaria-laesies te laten ontstaan.

Als er dan overwogen wordt om een bestrijding uit te voeren, kies dan voor het milieuvriendelijkste alternatief. Het advies is om maximaal 1x een bespuiting uit te voeren. Veelal wordt beweerd dat er ook in vroege aardappelen vaker een bespuiting uit gevoerd dient te worden tegen Alternaria, maar dit is niet waar. Vaker spuiten tegen Alternaria is niet nodig, omdat ze tijdig geoogst worden.

Houdt bij vroege levering ook rekening met veiligheidstermijnen: voor Propulse is dat 21 dagen, Narita/Alternet 14 dagen en Belanty/Carial Star 3 dagen.

Let op: Belanty, Narita en Alternet mogen in grondwaterbeschermingsgebied niet worden toegepast. Alternatief hiervoor is 0,6 ltr Carial Star/ha.

Gebruik de milieubelastingkaart
De meeste Alternaria middelen hebben een lage milieubelasting naar het bodem- en waterleven. Echter qua milieubelasting naar het grondwater scoren de meeste producten minder goed. Slechts enkele middelen scoren onder de 100 punten. Een middel dat goed scoort voor zowel bodemleven, waterleven als het grondwater is Signum.

Blijf daarom kritisch in het gebruik. Bekijk en overweeg dus goed of een bespuiting tegen Alternaria, zeker in vroege aardappelrassen, nodig is. Dit is ook gunstiger voor het beleid voor behoud van onze middelen. Bekijk de geüdate kaarten op milieumeetlat.nl om te zien hoe middelen score qua milieubelasting.

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.