Schoon Water tip: Weerbare boomteelt vraagt om meer sturing in stikstofgift vollegrond

Een weerbaar teeltsysteem vraagt om een gestuurde gift van stikstof in de vollegrond. Stikstof komt beschikbaar door mineralisatie uit de organische stof, organische mest, compost en uiteraard ook door vrijgave uit meststoffen. Het mineralisatieproces is sterk afhankelijk van de omstandigheden, zoals: structuur en luchtgehalte in de grond, vochtvoorziening, bodemleven en organische bemesting. De hoeveelheid plantbeschikbare voeding kan hierdoor sterk verschillen.

BodemCheck
Een te ruime hoeveelheid plantbeschikbare stikstof en te directe werking zijn nadelig voor het bodemleven en geven een te los en zacht gewas. Door gebruik te maken van organische korrels of gecoate meststoffen kan rustiger worden bemest.

Een methode om beschikbare mineralen in het groeiseizoen te meten is bijvoorbeeld de Bodemcheck van Eurofins (zie afbeelding 1). Naast de beschikbare stikstof worden ook de overige elementen bemonsterd. Hiermee krijgt de kweker een veel nauwkeuriger inzicht in de plantenvoeding in het groeiseizoen ten opzichte van de giften organische mest en kunstmest.

BodemCheck voorbeeld van Eurofins in niet bijgemeste Taxus op 13-09-2022

Besparen op meststoffen
Ook vanwege hoge meststoffenprijzen kan het gebruik van de Bodemcheck interessant en winstgevend zijn. Op zandgronden heeft Delphy al diverse ervaringen dat op meststoffen bespaard kan worden, zonder enig nadelig effect op groei of kwaliteit. Halvering van benodigde giften zijn zeker geen uitzondering.

Druppelirrigatie
Er is ook veel belangstelling voor bemesten via de druppelslangen. Meststoffenleveranciers spelen hierop in. Hierbij wordt vaak onvoldoende rekening gehouden met wat de bodem al levert. Wanneer de structuur en organische bemesting goed zijn, zal bij een goede vochtvoorziening door het druppelen veel beschikbaar komen. Er moet gestreefd worden naar een meer gestuurde en afgewogen bemesting voor een gezonde groei en beperkte uitspoeling.

Plantgatbemesting
We zien ook een verhoging van de efficiency door plantgatbemesting bij planten op GPS. Erg lang werkende meststoffen als Fieldcote Smart en Preplant scoren goed bij lagere stikstofgiften per hectare.

Werken naar meer sturing in plantbemesting
Laat Bodemcheck altijd in meervoud en herhaald bemonsteren, want het blijft een momentopname. Schakel in bemestingsstrategie op uw bedrijf niet in één keer om, maar leg een proefperceel aan, beoordeel de groei en gezondheid en doe er zo ervaring mee op. Bemonsteringen naar plant-beschikbare voeding moeten uitgevoerd worden in het groeiseizoen, vanaf mei. Laat bemonsteren bij een gemiddelde vochttoestand.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.