Lentagran eruit, robot erin!

Op 21 september was Schoon Water te gast op het bedrijf van Piet van Iersel. We bekeken de nieuwe loods en winkel. We leerden over bemesting en alternatieven voor Lentagran, waarvan de toelating afloopt. 

Alleen bijbemesten na N-min monster
NMI gaf een presentatie over aspergeteelt, bemesting en uitspoeling. Belangrijkste boodschap is dat er – zeker op eerstejaars aanplant – vaak te veel wordt bemest. Het gewas kan dit niet opnemen, waardoor nitraat uitspoelt. Op de hoge zandgronden leidt dit tot overschrijding van de nitraatnorm (50 mg/l) in het bovenste grondwater.

Figuur 1 geeft de nitraatgehaltes in het bodemvocht weer. Het gaat om een eerstejaars aspergeperceel met 50 ton champost bemesting (1 april). Het jonge gewas neemt voornamelijk stikstof op uit de eerste 30 cm. De laag 30-90 cm geeft de potentiële uitspoeling naar het grondwater weer. In juli zijn voor een eerstejaars perceel zowel mineralisatie als opname door het gewas op zijn hoogtepunt. Wanneer het gewas stopt met groeien neemt het nagenoeg geen stikstof meer op, i.c.m. een neerslag overschot neemt het risico op uitspoeling toe.

Figuur 1. Nitraatuitspoeling in eerstejaars aspergeperceel (2017). De nitraatopname door het gewas (in kg N/ha) gedurende het jaar.

Bemestingsadvies asperge
Kies voor een bemestingsvorm die bodemleven en organisch stofgehalte stimuleert, maar niet meer stikstof levert dan de plant kan opnemen. Mest alleen bij tijdens het seizoen, als een N-min monster uitwijst dat dat nodig is.

Onkruid bestrijden zonder Lentagran
Lentagran en AZ500 zijn onkruidmiddelen die gemakkelijk uitspoelen naar het grondwater. Daarom waren deze middelen al verboden in grondwaterbeschermingsgebieden. De toelating van Lentagran is voor asperges inmiddels vervallen (opgebruiktermijn 2 sept 2021). Dit betekent een extra uitdaging voor de aspergeteelt, want andere herbiciden zijn minder effectief tegen eenjarige breedbladige onkruiden. Of geven risico op schade in het gewas. We zetten de alternatieven op een rij:

Figuur 2. Demonstratie van de Naïo Oz

  • Na de oogst de ruggen af- en weer opbouwen.
  • Veel telers kiezen nu al voor schoffelen tussen de rijen en spuiten op de rug met evt. nog gedeeltelijk affrezen van de ruggen.
  • Afdekmaterialen: nu nog vaak te duur, maar in toekomst mogelijk kans voor restproduct van vezelhennep of olifantsgras (miscanthus).
  • NAIO Oz – Deze onkruidrobot is ter plekke gedemonstreerd (zie foto) voor schoffelen in de rijen. Zou evt. ook kunnen worden ingezet met vingerwieder in de rij (als rug mag worden afgereden). Werksnelheid van 1 ha/uur, mag zonder toezicht werken (sms bij storing). Vaak inzetten is mogelijk zodat je het onkruid bijhoudt.
  • Werktuigcoöperatie de Kempen is bezig met ontwikkeling van een op-de-rug schoffelmachine voor asperge.
Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant met de tags , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.