Breed aanbod van innovaties op Demodag Boomkwekerij bij Marcel Michels

Er wordt vooruitgang geboekt bij het werken aan waterkwaliteit in Brabant. Op de goed bezochte demodag op de boomkwekerij van Marcel Michels in Biest Houtakker werden zo’n 70 deelnemers rondgeleid langs innovaties voor een goede bodemstructuur en een verbeterde benutting van meststoffen. 

Naïo Oz

Robotisering onkruidbestrijding
Speciaal voor het project Schoon Water voor Brabant waren de Naïo Oz en de Aigro Up robots te zien. Beide compacte werktuigdragers kunnen zelfstandig tussen de rijen schoffelen. De Aigro Up wordt vanaf volgend jaar in de praktijk getest. De Naïo Oz wordt al ingezet op verschillende boomkwekerijen, onder andere in de coniferen, spillen en in snijheesters. Jev Kuznetsov van Aigro vertelt dat onkruidbestrijding met een robot om een iets andere aanpak vraagt: “je laat de machine constant rijden, ook bij iets vochtiger weer.” Door bijvoorbeeld één keer per week te schoffelen houd je het onkruid goed onder controle. Dankzij het lichte gewicht (rond de 100 kg voor de Aigro en ruim 150 kg voor de Naïo Oz) wordt de bodem ontzien en kan ook bij een licht vochtige bodem doorgewerkt worden. Er wordt ook ervaring opgedaan met kunstmest strooien, spuiten en maaien met de Naïo Oz.

Aigro Up met schoffel

Jenneke van Vliet (CLM): “in Schoon Water voor Brabant zien we dat herbiciden door hun geringe binding aan bodemdeeltjes nog wel regelmatig in grond- en oppervlaktewater te vinden zijn. Heel mooi dus dat telers zoeken naar alternatieven zoals autonoom schoffelen.” Voor coniferenteler Thomas Versmissen heeft mechanisch schoffelen met robots de toekomst, maar nog niet op korte termijn. “Op ons bedrijf zou de portaal-variant beter zijn. Die moet 80 tot 100 centimeter hoog zijn. Op dit moment zijn de onkruidmiddelen nog zo goedkoop, dat een investering in een robot zich nog niet terugverdiend.” Boomteeltadviseur Arie Schipper (Delphy) ziet nog een andere reden voor mechanische onkruidbestrijding: “bodemherbiciden remmen in sommige situaties ook de groei van het gewas. Dat is voor boomtelers een reden om het onkruid mechanisch te bestrijden. Maar het is tegenwoordig moeilijk om personeel te vinden die op een schoffeltrekker wil en kan rijden. De robots bieden dan uitkomst.”

Druppelirrigatie

Effectievere bemesting
Meststoffenfabrikant Mivena demonstreerde de gecoate meststof Field-Cote® CRF Smart die in het plantgat wordt toegepast. De werkingsduur is twee jaar. De coating van hars is biologisch afbreekbaar en reguleert de afgifte op basis van temperatuur. Door de gedoceerde afgifte wordt uitspoeling voorkomen en wordt een groter deel van de meststoffen opgenomen door de plant. Meststoffen worden daardoor beter benut.

Haifa en Spranko Matic lieten een proef zien met druppelirrigatie en bemesting. Zelfs in het natte groeiseizoen 2021 is het systeem enkele malen ingezet. De slangen liggen op 7 centimeter diepte tussen de rijen en gaan drie tot vier jaar mee. Willem-Jan de Kort van Haifa vertelt dat het met het systeem makkelijker is om binnen de stikstof en fosfaatnormen te blijven en toch een goede bemesting te geven.

Schoon Water voor Brabant
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om grond- en oppervlaktewater schoon te houden voor de bereiding van drinkwater. Agrariërs, gemeenten, particulieren en bedrijven werken sinds 2001 samen om de emissie van bestrijdingsmiddelen te verminderen. Dit gebeurt op initiatief van Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, ZLTO, Stichting Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland. CLM en Delphy voeren het project uit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jenneke van Vliet, tel. 0345-470 753, E-mail: jvanvliet@clm.nl

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Persberichten, Schoon Water voor Brabant met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.