Schoon Water tip: Denk aan uw bodem na late oogst

Door natte omstandigheden tijdens de oogst heeft de bodem het zwaar te verduren. Is de oogst redelijk netjes verlopen? Probeer dan direct na, of liefst nog tijdens de oogst, de grond te bewerken en er een groenbemester in te zaaien. Lukt dit niet en valt er wederom regen in? Wacht dan met het uitvoeren van uw grondbewerking tot er drogere omstandigheden zijn. Zorg tijdens “het wachten” wel voor een goede afvoer van het overtollige water uit lagergelegen gedeeltes, door greppels aan te brengen.

Behoud van mineralen
Ook nu het oktober is, is er de mogelijkheid om een groenbemester in te zaaien op vrijgekomen grond. Het bodemleven is nog actief en op veel plaatsen zitten er nog best wat beschikbare mineralen in de grond, ook na de oogst. Door het inzaaien van een groenbemester proberen we deze “overgebleven” mineralen

alsnog mee te nemen naar volgende teeltseizoen. Opties voor groenbemesters lopen echter hard terug. Na half oktober is de keuze beperkt tot Japanse haver, gerst en bladrogge.

Organisch materiaal bodem

Daarnaast kan de groenbemester van waarde zijn als toevoeging van organisch materiaal aan de bodem. Dit vergroot het nutriënten bergend vermogen, verbeterd d

e waterberging en versterkt de bodemgezondheid. Uiteindelijk resulteert dit in een weerbaarder gewas, met inzet van minder toepassingen en dus een lagere milieubelasting.

Let wel: grassen en granen vriezen zelden kapot en zijn in een NKG-systeem nogal eens lastig te verwerken in het voorjaar. Gaat u ploegen, dat is dit zelden een probleem.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.