Schoon Water tip: Het belang van regenwormen in de bodem

RegenwormDe groep van de regenwormen is een van de belangrijkste groepen dieren in de bodem. Probeer als kweker zijnde zoveel mogelijk rekening te houden met de aanwezigheid van deze zeer nuttige dieren in de bodem. Het behoud van een goede structuur en het omzetten van organisch materiaal in humus is zeer belangrijk voor een kwalitatief goede grond. Deze positieve eigenschappen van wormen geven een betere groei van de planten en minder belasting van het milieu, door o.a. het vasthouden van meer vocht en voedingsstoffen in de bodem en minder storende lagen!

Binnen de regenwormen kunnen drie groepen worden onderscheiden:

1) De voornamelijk rode wormen leven in de bouwvoor en de strooisellaag. Ze eten vers afgevallen plantmateriaal en mest aan de oppervlakte. De rode wormen gaan bij slechte omstandigheden (kou, droogte, voedselgebrek) snel dood, maar ze kunnen zich relatief snel vermenigvuldigen.

2) De voornamelijk grauwe wormen leven wat dieper, tot 40 cm diepte, en graven zich al etend door de aarde. De grauwe wormen kunnen bij ongunstige omstandigheden in een soort slaaptoestand overgaan in afwachting van betere tijden. Ze hebben dit ook wel nodig, want ze vermenigvuldigen zich traag.

3) De in verticale gangen levende wormen (pendelaars) leven van plantenresten die op de grond liggen en die ze de gang in trekken.

Landbouwkundige invloed op de bodem

Iedere soort worm heeft weer een andere invloed op de grond. Deze invloed is bijna altijd een positieve. De rode wormen breken mest en plantenresten af en produceren daarbij voedingsstoffen, maar voorkomen ook ophoping van organisch materiaal (zoals bij vervilting van de graszode). De grauwe wormen eten zich door de grond heen en bevorderen zo de bodemstructuur. Doordat ze zo humus aan klei binden en daarmee stabiele humus vormen, bevorderen ze de bodemvruchtbaarheid op lange termijn. Wormen die verticale gangen maken, hebben weer een heel andere functie. Deze wormen leven hun hele leven in een enkele gang en dragen op deze wijze weinig bij aan een goede bodemstructuur. Wanneer er een verdichte laag onder de bouwvoor aanwezig is kunnen zij deze evenwel doorbreken. Enerzijds kunnen de wortels door deze poorten weer naar diepere lagen, anderzijds kan er zo ook lucht in de ondergrond komen en kan overtollig regenwater snel afgevoerd worden zonder daarbij veel voedingsstoffen mee te nemen.

Grondbewerkingen zijn vaak funest voor wormen. Het is niet zo dat een dood gefreesde of geploegde worm snel weer vervangen kan worden door een andere. Hoe oud de wormen precies in de grond kunnen worden, is niet bekend. Bij teelt in bakken worden leeftijden van 7 tot 8 jaar gevonden.

Enkele veel voorkomende regenwormen:

PendelaarLumbricus terrestris (pendelaar) is de grootste in Nederland voorkomende regenworm. Leeft in verticale gangen. Bij uitstek de worm die verdichte ploegzolen losmaakt.

Grootte: 9 tot 30 cm lang

Kleur: bovenzijde rood, onderzijde lichter

Vorm: heeft een platte staart

Levenswijze: leeft in een verticale gang

Voedsel: strooisel dat aan de oppervlakte ligt

Leeftijd: 3 tot 6 jaar, volwassen in 350 dagen

Cocons: 38 per jaar per worm

Verspreiding: 3 tot 5 meter per kolonie per jaar

Aporectodea caliginosaAporectodea caliginosa is de meest voorkomende worm in Nederland. Hij leeft in de bovenste 40 cm. Doordat hij grond en plantenresten tegelijk eet, is hij een belangrijke structuurverbeteraar en vormer van stabiele, aan klei gebonden humus.

Grootte: 8 tot 14 cm lang

Kleur: variabel, grauw, soms wat blauw of roze.

Vorm: heeft een enigszins platte staart

Levenswijze: leeft in bovenste 40 cm; structuurvormer

Diapauze: gaat bij kou en droogte in een soort winterslaap om te overleven; kan ook overstroming met water overleven

Voedsel: meest al wat voorverteerd voedsel.

Lumbricus rubellusLumbricus rubellus is een veel voorkomende donkergekleurde rode worm.

Grootte: 6 tot 15 cm lang

Kleur: roodbruin tot roodviolet

Levenswijze: in de strooisellaag, maar ook in de grond

Diapauze: op 45 cm diepte opgerold

Voedsel: vrij vers materiaal

Leeftijd: ca 3 jaar, volwassen in 180 dagen

Cocons: 80-110 per jaar per worm

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.