Schoon Water tip: belang van bodem-pH

Een goede pH in het perceel leidt tot een betere werking van de gewasbeschermingmiddelen. Gewassen groeien in het algemeen beter door en zijn minder gevoelig voor ziekten en plagen. Onkruiden worden juist gevoeliger voor middelen bij een pH die voor hen niet optimaal is.

Onkruiden

De pH heeft invloed op de aanwezigheid van verschillende onkruiden. Zuringsoorten zoals perzikkruid, viltige duizendknoop en schapezuring komen meer voor bij een lage pH. Melden komen bij een hoge pH malser te staan, waardoor ze minder waslaag hebben en gevoeliger zijn voor contactmiddelen. Zorg daarom bij een te lage pH tijdig voor een aanvullende bekalking.

Bodemvruchtbaarheid

De pH ofwel kalktoestand van de grond is een belangrijke parameter voor de bodemvruchtbaarheid. Bij een goede pH (5,4 – 5,8) is de beschikbaarheid van belangrijke mineralen als Mg, K en Ca voor de planten beter. Verder neemt bij een hogere pH de mineralisatie toe en is de bindingscapaciteit van mineralen, uitgedrukt in de CEC, hoger.

Bekalken

Voor een goede start van veel gewassen die gezaaid worden, is een goede pH essentieel. Naast peen, suikerbieten en cichorei zijn ook de conserventeelten erwten, stamslabonen en spinazie gevoelig voor kleine verschillen in pH. Met kalk kan de pH in een perceel verhoogd worden. Voor een snelle werking van een bekalking is het belangrijk deze voldoende in te werken. Calcium verplaatst zich namelijk slecht in de grond. Hoe intensiever kalk wordt ingewerkt des te sneller is de werking. Na het inwerken heeft de bodem in feite tijd nodig om de pH te laten stijgen.

In het voorjaar is een reparatie tot een 0,5 pH te realiseren. Per 0,1 pH is tussen de 165 kg Neutraliserende Waarde – NW (bij 2% o.s.) en 215 kg NW nodig. Alle natuurkalken hebben een NW waarde van ca. 50% en is dus de dubbele hoeveelheid nodig per 0,1 punt verhoging. Voorbeeld: grond met o.s. van 3 % met pH van 5,3 verhogen naar 5,7 = + 0,4 pH (4x 0,1) = 4x 215 x 2 (50%) = 1720 kg kalk rijden, af te ronden naar ca. 17-1800 kg per ha.

 

Dit bericht is geplaatst in Teelttips met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.