Landbouwadviesgroep Schoon Water – tips voor de toekomst

Twee keer per jaar komt de landbouwadviesgroep van het project Schoon Water bij elkaar. Circa acht enthousiaste telers vanuit verschillende sectoren denken dan mee over het project Schoon Water. Tijdens de laatste vergadering in februari is uitgebreid stilgestaan bij de resultaten van het project en is gebrainstormd over de toekomst van Schoon Water.

Resultaten
Er zijn mooie resultaten behaald: de milieubelasting van grond- en oppervlaktewater is bijvoorbeeld gedaald en innovaties in de landbouw (zoals de wingssprayer en de phytobac) hebben een impuls gekregen. Ook buiten de landbouw zijn er successen, zoals het chemievrij beheer van sportvelden en golfbanen, lessen op scholen en de nieuwscampagnes gericht op burgers.

Nieuwe ideen
De telers kwamen met goede ideeën voor Schoon Water in de toekomst. Enkele pikken we er hier uit:

  • Invloed op het beleid; belangrijk om bij het Rijk aan te blijven kaarten dat de toelatingsprocedure van groene middelen erg lang duurt. Preiteler Louis Pemen: “Nu zijn zulke middelen er nog veel te weinig. Nog geen 15% van de middelen zijn groene middelen. Dat moeten er snel meer worden”
  • Integrale aanpak is nodig. Bodembeheer, beregening, groenbemesters; alles hangt met elkaar samen. Een gezond gewas heeft minder gewasbescherming nodig. Maar: gewasbescherming is een apart vak. Onafhankelijke deskundigheid op dit terrein is en blijft heel belangrijk.
  • Er hangt een prijskaartje aan innovaties. Duurzame producten verdienen een meerprijs. Ook binnen Schoon Water kunnen we nadenken hoe we dit kunnen realiseren.
  • Rassenkeuze is erg belangrijk. “Naast smaak en kwaliteit is het cruciaal dat bij selectie van rassen in de aardbeienteelt ook resistentie tegen meeldauw en Phytophtora aandacht krijgen”, aldus aardbeienteler Theo Swinkels.
  • Tenslotte; kennisuitwisseling en bewustwording zijn belangrijk. Leg proefjes aan bij telers om zaken uit te proberen en zo te zorgen dat telers vooral ook van elkaar leren. Want de circa 600 Schoon Water telers hebben gezamenlijk een schat aan kennis en ervaring.
Aardbeienteler Theo Swinkels

Aardbeienteler en lid van de landbouwadviesgroep van Schoon Water: Theo Swinkels

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant met de tags . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.