Schoon Water tip aardappel: Verruiming interval Phytophthora mogelijk, Alternaria solani vraagt aandacht

Met het huidige weertype is de kans op Phytophthora vrijwel nihil. Door de overvloedige zon worden mogelijke sporen direct gedood. Bovendien is er weinig kans op sporulatie omdat het gewas vrijwel niet nat wordt.

Beregenen geeft NU GEEN kans op Phytophthora
Vaak wordt gedacht dat beregenen dan toch nog kans geeft op Phytophthora. Maar dit is nu echt niet het geval. De bladnat periode is ook dan kort en de hele dag is er zon die sporen dood. (In augustus kan dit wel anders zijn, dan is er langer dauw in de ochtenden.) Sporadisch kwam wat Phytophthora voor die echter bij dit weer en na het gebruik van de goede middelen nu wel verdwenen is.

Wat is nu een goede aanpak? Advies voor zand en voor klei

Voor de bestrijding van Phytophthora kunnen de intervallen ruim verlengd worden zolang dit weer aanhoudt. In de praktijk is dan een interval van 10 tot meer dan 14 dagen goed mogelijk. Wees echter alert op verandering van weer. Zodra er ander weer aangegeven wordt moet u zorgen voor een goede bladbescherming voordat het regent. Ook in de eerste 2 weken vanaf natuurlijke neerslag kan het nodig zijn een korter interval te hanteren, 5-6 dagen, als gewassen weer nieuw blad gaan vormen.

Zit u op het zand?:
Alternaria vraagt ook aandacht. Dit komt vooral in gewassen die wat op retour gaan en/of na een periode van stress – (droogte) gevolgd door neerslag.
Daar bestaat nu een reële kans op. Bescherm daarvoor de aardappelen die nu nog fris en goed staan met een mancozeb houdend middel. Dit kan alleen mancozeb zijn of een mix middel, bijvoorbeeld: Curzate M of Valbon.

  • Voor late rassen: Wacht met inzet van ‘echte’ Alternaria-middelen! Start pas na einde bloei met het sterkste middel Narita 0,5 ltr, max 4 x, interval 14 dagen (niet in grondwaterbeschermingsgebieden) of 0,6 ltr Carial Star, max 3x, interval 14 dagen. Nu beginnen is niet slim: het aantal toegelaten bespuitingen is beperkt, want dit zijn middelen met een forse milieubelasting!
  • Voor de vroegere rassen als Premiere, Zorba en Innovator is het advies nu al te starten.

Schoon Water adviseur: Henry van den Akker 06-53310383

Zit u op de klei?:

  • Lukt het om het gewas goed te beregenen en is er nog geen bloei? Dan valt de stress mee en kan u wachten met een mancozeb-bespuiting totdat u de reguliere Phytophthora-bespuitingen weer oppakt (dus zodra er regen voorspelt wordt).
  • Gaat het gewas door stress bloeien? Spuit dan wel met mancozeb.
  • U kunt wachten met de inzet van Narita en Carial Star totdat u zeker weet dat er sprake is van Alternaria. Dat betekent goed blijven monitoren en bij de eerste vlekken via een Alternaria snelscan (Eximius of LeafSpot van HLB) laten onderzoeken of u met de schimmel te maken heeft!

Schoon Water adviseur:  Frendo van Heybeek 06-10918905

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, phytophthora, Schoon Water voor Brabant, Schoon Water Zeeland, Teelttips met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.