Chemievrij bestrijden van algen op kunstgrasvelden goed mogelijk

KunstgrasChemievrij beheer van sportvelden is speerpunt in Schoon Water voor Brabant en Schoon Water Zeeland. De nadruk daarbij ligt op natuursportvelden. Ook op kunstgrasvelden is chemievrij beheer mogelijk. Dit bleek tijdens een bijeenkomst op 21 juni jl. over algenbestrijding op kunstgrasvelden, georganiseerd door de BSNC.

Belangrijke conclusie van de bijeenkomst is dat op veel kunstgrasvelden op dit moment algen en mossen chemisch worden bestreden, maar dat bestrijding goed mogelijk is zonder gebruik van chemische biociden en/of gewasbeschermingsmiddelen. 

Kunstgrasvelden vormen een voedingsbodem voor algen en mossen. Vooral algen veroorzaken gladheid op hockeyvelden, tennisbanen en korfbalvelden. Uit een studie in opdracht van de BSNC en STOWA blijkt dat beheerders te weinig kennis hebben over algenbestrijding en van de regelgeving t.a.v. biocidengebruik. Op veel velden worden chemische middelen gebruikt die niet zijn toegelaten als biocide op kunstgras. Momenteel heeft slechts één middel een toelating voor gebruik tegen algen op kunstgras.

De regelgeving schrijft voor dat wordt gewerkt volgens IPM, Integrated Pest Management. Concreet houdt dit in dat bij voorkeur wordt gewerkt met niet-chemische bestrijdingsmethoden. Pas als de andere methoden niet het gewenste resultaat geven, mogen chemische middelen worden ingezet. Tijdens de bijeenkomst op 21 juni bleek dat er niet-chemische methoden beschikbaar zijn. Zo kunnen slepen, borstelen en bladblazen helpen om problemen met algen, mos en onkruid te voorkomen. Daarnaast worden veelbelovende ervaringen opgedaan met bestrijding van algen met heet water.

Chemievrij beheer van kunstgrasvelden draagt bij aan vermindering van het risico op uit- en afspoeling van chemische middelen. Als uw gemeente de sportvelden beheert zonder chemische middelen, draagt zij bij aan schoon water, de bron voor ons drinkwater.

Meer informatie

De BSNC en STOWA hebben gezamenlijk een studie laten uitvoeren naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op kunstgrasvelden. Klik hier voor het volledige rapport.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.