Schoon Water Zeeland roept ontwerpers en beheerders op tot meer samenwerking

Schoon Water Zeeland organiseerde op woensdag 7 juni j.l. een bijeenkomst bij de gemeente Tholen. Centraal stond kennisuitwisseling tussen ontwerpers en onkruidbeheerders van de openbare ruimte: slim inrichten maakt chemievrij onkruidbeheer makkelijker. Vijftig beheerders, ontwerpers en bestekmakers namen deel aan de bijeenkomst, georganiseerd door CLM samen met Tholen. Hieronder leest u de bevindingen. De gegeven presentaties zijn te downloaden.

Ontwerpers zijn creatieve mensen. Beheerders houden meestal van een overzichtelijke omgeving. Het zijn verschillende types die elkaar niet altijd even goed begrijpen en elkaar soms zelfs uit de weg gaan. Voor slim onkruidbeheer is goede samenwerking echter cruciaal. Het ontwerp en de materialenkeuze beïnvloeden de onkruidbestrijding. En visa versa: het (onkruid)beheer beïnvloedt de beleving van het ontwerp. Wil de creatie tot zijn recht komen, dan is samenwerking van groot belang.

Gemeente Tholen: samenwerking cruciaal
Joost Krijger en Roelf Wichtertjes vertellen, dat binnen de gemeente Tholen, regelmatig afstemming plaatsvindt tussen stedenbouwkundigen en onkruidbeheerders. Ook zijn de lijntjes met de groenvoorzieners kort. Zodoende vindt afstemming plaats in de ontwerp-, inrichting-, en beheerfase. Dit bepaalt het straatbeeld en de beheerkosten. Tholen roept op: durf te kijken met een bredere blik naar de gemeente. “Verharding aanleggen en palen plaatsen is lang niet altijd nodig. Sterker nog, vaak kunnen ze weg: maak het eenvoudig”, aldus dhr. Wichtertjes.

In Tholen participeren de burgers ook in onkruidbeheer. De gemeente en haar inwoners gaan contracten aan. Hierin spreken ze af dat bewoners voor langere tijd het beheer voor hun rekening nemen. Als tegenprestatie stelt de gemeente materialen ter beschikking. Dit bespaart de gemeente (onderhouds)kosten en levert de inwoners een openbare ruimte op die meer aansluit bij hun wensen. Dit is een goed voorbeeld voor andere Schoon Water Zeeland gemeenten, al blijkt burgerparticipatie niet altijd makkelijk te organiseren te zijn, volgens de deelnemers.

Afspraken en blijven evalueren
Karin Jansen (Eco Consult) deelde haar kennis over handboeken. In deze handboeken kunnen afspraken vastgelegd worden, waaraan iedereen zich moet houden. Zo is voor iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk voor is. Bijvoorbeeld voor het opruimen van vuil na het snijden van de graskanten. Door continu de samenwerking en bereikte resultaten (het straatbeeld) te evalueren wordt de werkwijze (beschreven in een handboek of ander document) steeds beter.

Wim de Korte (beheerder openbare ruimte voor de gemeente Doetinchem) ziet communicatie als de sleutel tot succes is. Ook lichtte hij hun Kwaliteitsplan toe, details kunt u vinden in zijn presentatie.

Toelichting verbod
Voor alle 50 deelnemers was het verbod op professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in het groen per november 2017 bekend. Jurist Lukas Florijn van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu informeerde de deelnemers over het verbod en beantwoordde vragen uit de zaal. De reden voor het verbod is het bereiken van de waterkwaliteitsdoelen en een veilige leefomgeving. In het verbod gaan uitzonderingen komen. Uitzonderingen in welke situatie (bijv. op luchthavens) of tegen welke planten wel pesticiden (bijv. Duizenknoop-soorten) gebruikt mogen worden in het groen. Ook komen er soorten op de lijst waarvan Schoon Water van mening is dat die prima zonder pesticiden te bestrijden zijn. Stronken van witte abeel zijn bijvoorbeeld prima weg te frezen. Eikenprocessierups kan bestreden worden met aaltjes, bacteriën, branders of opgezogen worden. Schoon Water heeft zijn bezwaren tegen de lange lijst met uitzonderingen kenbaar gemaakt. In 2019 wordt de lijst met uitzonderingen ingekort, zo gaf het ministerie aan. Wat betreft Schoon Water is een lange lijst met uitzonderingen nu al niet nodig. Een uitzondering van de lastig te bestrijden Duizendknoop is te begrijpen. Maar met een lange lijst uitzonderingen worden de achterblijvers feitelijk beloond, en niet degenen die hun werkwijze al tijdig hebben aangepast naar pesticidevrij beheer.

Presentaties beschikbaar
Alle presentaties zijn beschikbaar en hieronder te downloaden:

Voor meer informatie: 

Dit bericht is geplaatst in Persberichten, Schoon Water Zeeland met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.