Schoon Water tip bieten: Onkruidbestrijding nu starten

De bieten die gezaaid zijn rond eind maart staan al boven of komen nu op. En daarmee ook het onkruid. Let vooral op als de grondbewerking, zoals zaaibedbereiding of ploegen met vorenpakker bewerking, meerdere dagen voor het zaaien is uitgevoerd. Het onkruid is in dat geval net zo snel of sneller dan de bieten. Start de onkruidbestrijding zodra het eerste onkruid in kiemlobstadium is, onafhankelijk van de grootte van de bieten.
Een goede en goedkope start is met een mix van fenmedifam + metamitron + ethofumesaat + olie: 4 x 0,5 per ha.

Zolang het koude schrale weer aanhoudt, fenmedifam en olie verhogen tot 0,7. Ook kunnen mix middelen gebruikt worden, maar let daarbij op: Goltix Super heeft geen toelating in grondwaterbeschermingsgebieden.

Zorg vooraf voor een goede inventarisatie van de voorkomende onkruiden. De IRS onkruidherkenning App kan daarbij helpen. Ook komen er in bieten een aantal onkruiden voor die minder gevoelig zijn voor de standaardmix: tandzaad, kleefkruid, brandnetel en bladrammenas. Deze hebben een toevoeging nodig van Safari. Gebruik dit extra middel ALLEEN wanneer deze onkruiden aanwezig zijn, om onnodige milieubelasting te voorkomen.

Voor toevoegingen van Lontrel (o.a. tandzaad) moet het eerst groeizamer weer zijn. De opvolger van Betanal Expert, Betanal Max Pro, heeft een bredere werking op onkruiden en geeft minder milieubelasting naar het grondwater, maar is ook feller. Oppassen bij toepassing met warm weer (> 20˚C).

Schoon Water adviseur Henry van den Akker

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Loonwerkers, Schoon Water voor Brabant, Teelttips met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.