Verbod op gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

Verharding en het groen

Slimme inrichting van openbare ruimte is belangrijk bij chemievrije onkruidbestrijding: voorkomen is beter dan genezen.

Slimme inrichting van openbare ruimte is belangrijk bij chemievrije onkruidbestrijding: voorkomen is beter dan genezen.


Sinds 31 maart jl geldt een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen buiten de landbouw. Vanaf november 2017 zal het verbod ook gelden voor ‘overige terreinen’, zoals het (openbaar) groen. Geen enkel chemische bestrijdingsmiddel mag nog worden gebruikt, ook niet de zogenaamde ‘groene middelen’/ ‘laag risico-stoffen’. Achtergrond van dit besluit is de bescherming van de humane gezondheid en verbetering van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.

Sportvelden, recreatiebedrijven en particulieren
Sportvelden en recreatiebedrijven zijn voorlopig nog uitgezonderd van dit verbod. Zij hebben Green Deals gesloten met de overheid. Sportclubs en recreatiebedrijven (zoals bungalow-en pretparken) krijgen tot 2020 de tijd om chemievrij te gaan werken. Vanuit Schoon Water begeleiden we de komende jaren enkele recreatie-, sport- en golfterreinen om deze stap naar chemievrij beheer te zetten.
Het verbod geldt (nog) niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Hieraan werkt de Nederlandse overheid.

 

 


 

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.