Onderzoek Moersloot toont belang Schoon Water voor Brabant

De waterkwaliteit van de Moersloot in het boomteeltgebied in Zundert is de laatste jaren nauwgezet onderzocht. Sinds 2011 is de belasting van het water flink gedaald, maar normoverschrijdingen blijven voorkomen. Schoon Water maatregelen zoals innovatieve spuittechnieken mechanische onkruidbestrijding hebben aan de daling bijgedragen.

Drie maal nauwkeurig onderzocht
In 2006, 2011 en 2015 is de waterkwaliteit van de Moersloot door het waterschap Brabantse Delta nauwkeurig onderzocht. Het aantal normoverschrijdingen en normoverschrijdende stoffen is flink gedaald. Stoffen die in de boomkwekerij gebruikt worden, zijn nog sterker gedaald.

Effectieve maatregelen
Om de uitstoot van verboden gewasbeschermingsmiddelen tegen te gaan en overschrijding van de normen voor goedgekeurde stoffen terug te dringen, hebben de betrokken bedrijven en organisaties verschillende maatregelen getroffen. Die sloten voor een groot deel aan bij het project ‘Schoon Water voor Brabant’ waarbij de bescherming van het grond- en oppervlaktewater centraal staat.
Deelnemers hebben met ondersteuning van CLM (projectleider Schoon Water) en Delphy maatregelen toegepast zoals betere spuittechnieken en mechanische onkruidbestrijding .
Daarnaast hebben bedrijven en particulieren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op bepaalde momenten kosteloos niet meer toegelaten bestrijdings- en gewasbeschermingsmiddelen in te leveren bij een gemeentelijk inzamelpunt.

Inspanningen blijven noodzakelijk
Ondanks het feit dat door de maatregelen de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen is teruggedrongen, zorgen de overschrijdingen ervoor dat aandacht voor de waterkwaliteit vereist blijft. Daarom blijft het waterschap de waterkwaliteit in de gaten houden met het reguliere monitoringsprogramma. De betrokken bedrijven in het gebied worden gestimuleerd om de maatregelen toe te blijven passen en te verbeteren om de uitstoot van stoffen te beperken en binnen de normen te houden. Tevens blijft het waterschap handhavend optreden bij overtredingen. Daarbij wordt met name gelet op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en op de recirculatieplicht van het water bij bedrijven met een gesloten teeltsysteem.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.