Veel aandacht voor innovatieve demonstratie van nieuwste spuittechnieken in bonen

Op een bonenperceel bij de gebr. Jansen in Ossendrecht demonstreerden DLV Plant en CLM gisteren in één klap vier verschillende spuittechnieken, als onderdeel van het project Schoon Water voor Brabant. Effectieve spuittechnieken met een goede indringing en sterke emissiereductie zijn cruciaal voor bescherming van de gewassen. Met deze nieuwe combinatiemachine is de effectiviteit en driftreductie van vier technieken (conventionele spuittechniek, luchtondersteuning, luchtvloeistofdoppen en WingsSprayer) eenvoudig te demonstreren.

Demo spuittechnieken bonenSchoon Water adviseur Richard Korver (DLV Plant) licht de combinatiemachine toe

Indringing in gewas
Sinds vorig jaar doen een twintigtal bonentelers via Bakker Barendrecht mee met het project Schoon Water voor Brabant. Een van de aandachtspunten is de bestrijding van Sclerotinia. In bonen is indringing van de spuitvloeistof in het gewas belangrijk voor een effectieve bestrijding. In een stamslabonenproef in 2012 was de sclerotinia aantasting bij toepassing van de wingssprayer minimaal, terwijl bij de conventionele techniek 10 dagen eerder geoogst moest worden. In de demo bij de gebr Jansen bleek gisteren met luchtondersteuning en WingsSprayer de beste indringing in het gewas op te treden. Schoon Water adviseur Richard Korver (DLV Plant): ‘Dit resultaat zien we ook in de praktijk bij gebruikers van deze technieken”.

Snel terugverdienen
Voor telers en loonwerkers die een flink aantal hectares spuiten zijn de technieken zeker interessant. Schoon Water projectleider Peter Leendertse (CLM): “Technieken zoals luchtondersteuning en WingsSprayer vragen een extra investering. Door een beter gewasbeschermingsresultaat en de besparing op middelkosten is deze investering snel terug te verdienen”.

Kwaliteit is belangrijk
Voor de afnemers is de kwaliteit van de producten, zoals de stamslabonen cruciaal. Peter Leendertse (CLM): “ In Schoon Water stimuleren we de telers topkwaliteit te telen en tegelijkertijd zo duurzaam mogelijk te werken. Beperken van emissies van middelen hoort daar ook bij. Wanneer met dit soort technieken de kwaliteit van het product goed is en ook de belasting van het milieu beperkt wordt is dat een mooi resultaat.”

Meer info
www.schoon-water.nl: CLM heeft informatiekaarten gemaakt met praktische tips over spuittechnieken.
Peter Leendertse (CLM), 06 22 22 92 55

Dit bericht is geplaatst in Persberichten. Bookmark de permalink.

Geef een reactie