Toolboxteam ontwikkelt Erfemissiescan gewasbescherming

Het Toolboxteam Water heeft met www.erfemissiescan.nl een digitale tool ontwikkeld waarmee agrariërs eenvoudig het risico op emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf hun erf in kaart kunnen brengen. Daarnaast geeft de tool informatie over maatregelen om emissie vanaf het erf te verminderen. Dat is van groot belang voor een goede waterkwaliteit én voor het behoud van een effectief middelenpakket.
Beperking erfemissie belangrijk
Veel activiteiten met gewasbeschermingsmiddelen vinden op het erf plaats. Daar wordt de spuit na gebruik gestald en gereinigd en soms ook gevuld. Bij het vullen kan worden gemorst en bij het schoonmaken van de spuit kan waswater met gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot stromen of in het riool terecht komen. Uit metingen blijkt dat deze emissieroute groter is dan eerst gedacht. Dit komt ook naar voren in metingen van de waterschappen. Zij stellen vast dat water dat van het erf afspoelt hoge concentraties gewasbeschermingsmiddel kan bevatten. En als gewasbeschermingsmiddelen in te hoge concentraties in het oppervlaktewater voorkomen, is dat niet alleen slecht voor het milieu, maar kan dit uiteindelijk leiden tot drastische beperkingen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Erfemissiescan
Door het invullen van de erfemissiescan op www.erfemissiescan.nl kunnen agrariërs eenvoudig zien waar (nog) mogelijkheden liggen om de belasting van het oppervlaktewater verder te verminderen. Zij vullen vragen in over het vullen van de spuit, de inwendige en uitwendige reiniging, het stallen van de spuit en de erfsituatie. Als resultaat krijgen ze te zien bij welke van deze activiteiten emissie naar het oppervlaktewater optreedt. Daarnaast geeft de scan informatie over de wetgeving op het gebied van erfemissie en praktische informatie over maatregelen die zij kunnen nemen om emissie vanaf het erf te verminderen. LTO Nederland en Agrodis gaan de komende maanden aan de slag om de Erfemissiescan bij agrariërs uit te rollen. Agrariërs kunnen ook zelfstandig de scan invullen.

Erfemissiescan aanvullend op Toolbox
De Erfemissiescan is ontwikkeld door CLM Onderzoek en Advies en door Broos Water op verzoek van LTO Nederland, de Unie van Waterschappen, Agrodis en Nefyto. Deze organisaties zijn in 2014 gestart met de Toolbox Emissiebeperking. De “toolbox” bestond tot nu toe uit een set van informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Daar is de Erfemissiescan nu bijgekomen. De ontwikkeling van de Erfemissiescan is mogelijk gemaakt met financiële steun van TOPPS.

Nadere inlichtingen
Klaas Jilderda, Nefyto, klaas.jilderda@basf.com, tel. 026 3717286

Dit bericht is geplaatst in Persberichten met de tags , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.