Schoon Water Zeeland van start!

Op 10 juni hebben het waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten, ZLTO en Evides Waterbedrijf een overeenkomst over schoon water in Zeeland ondertekend. Het doel van ‘Schoon Water Zeeland’ is het verminderen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in het oppervlakte- en grondwater. Om dit te bereiken wordt samenwerking gezocht met agrarische ondernemers, loonwerkers, hoveniers, overheden, burgers en andere beheerders van gronden en terreinen. Met de bekende aanpak: stimulering en demonstratie. Kennis delen, samen zoeken naar innovatieve oplossingen en van elkaar leren vormen hiervoor belangrijke pijlers. 

In Brabant loopt het project al een aantalLogo Schoon Water Zeeland jaren en zijn er mooie successen behaald. Daarom is afgesproken om deze aanpak verder in Nederland uit te rollen. In Zeeland is er in totaal 500.000 euro beschikbaar voor innovatieve oplossingen die de productie van de landbouw in Zeeland verhogen en tegelijkertijd beter voldoen aan de Kaderrichtlijn Water.

In samenspraak met agrarische ondernemers wordt gezocht naar innovatieve oplossingen om efficiënt en effectief om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. Denk hierbij aan nieuwe spuit- en schoffeltechnieken in combinatie met GPS, interne spoelsystemen, lage doseringstechnieken, middelkeuze en beslissingsondersteunende systemen. Ook richt het project zich op het omgaan met bestrijdingsmiddelen bij beheerders van verhard oppervlak, openbaar groen en sportvelden. Daarnaast worden ook particuliere gebruikers betrokken in het project, bijvoorbeeld het gebruik van bestrijdingsmiddelen in volkstuinen.

Voor meer informatie: Peter Leendertse 06-2222 9255

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, aardbei, Bedrijven, Bewoners, Boomteelt, Gemeenten, Loonwerkers, Rozen, Vollegrondsgroente met de tags , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.