Persbericht: Helderheid in regels rond zuiveringssystemen voor gewasbeschermingsmiddelen

Steeds meer telers en loonwerkers Phytobac Verhoevenvangen hun restvloeistof en waswater op en zuiveren dit met een phytobac, biofilter of Heliosec. Inmiddels zijn onduidelijkheden in de regelgeving rond deze systemen opgehelderd door overleg tussen het Programma Schoon Water voor Brabant, Ministerie en omgevingsdienst. Gebruik van zo’n zuiveringssysteem voorkomt erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Zuiveringssysteem is procesinstallatie
De belangrijkste verduidelijking die het Ministerie van I&M n.a.v. dit overleg heeft doorgevoerd is dat de wetgeving het zuiveringssysteem inclusief buffertanks en leidingen als één procesinstallatie ziet. Voor deze procesinstallatie zijn geen extra bodembeschermende maatregelen nodig. Dit betekent in de praktijk dat er geen bodemonderzoek nodig is bij de aanleg van een zuiveringssysteem. En dat er bijvoorbeeld geen lekbak onder buffertanks met restvloeistof en waswater hoeft worden aangelegd.

Regelgeving rondom wasplaatsen blijft hetzelfde
De wasplaats valt niet onder deze ‘procesinstallatie’. Belangrijkste eis aan de wasplaats is dat deze vloeistofdicht moet zijn; dit moet een keer per 6 jaar gekeurd worden door een hiervoor erkend bedrijf. Sommige aannemers zijn hiervoor erkend en als zij de wasplaats aanleggen is de wasplaats aantoonbaar vloeistofdicht. Een vloeistofdichte wasplaats is binnen het Activiteitenbesluit een zogenaamde ‘bodembeschermende voorziening’, wat een bodemonderzoek bij aanleg ervan verplicht maakt.

Gezamenlijk gebruik toegestaan en gestimuleerd
Een manier om de investering terug te verdienen is om de wasplaats met zuiveringssysteem voor derden toegankelijk te maken. Of deze met meerdere telers of binnen een coöperatie aan te leggen. Het Ministerie van I&M juicht deze ontwikkeling toe en vanuit de wetgeving zijn er geen beperkingen op het gezamenlijk gebruik van wasplaatsen met zuivering.

Substraat mag na compostering worden uitgereden
Afhankelijk van de samenstelling, hoeft het substraat van een phytobac of biofilter niet (of pas na 10 jaar) vervangen te worden. Voor toepassing op de bodem, moet het substraat gedurende één jaar zijn gecomposteerd. Deze compost mag op eigen landbouwgrond uitgereden worden. Een goede compostering is noodzakelijk om de laatste gewasbeschermingsmiddelen af te breken. Daarom moet compostering voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit.

Meer informatie op www.schoon-water.nl
CLM heeft een informatiekaart gemaakt met praktische tips en regelgeving voor telers en loonwerkers bij de aanleg van een wasplaats met zuiveringssysteem. Bekijk de factsheet wasplaats hier.

Voor meer informatie: Yvonne Gooijer (CLM), 0345-470719

Dit bericht is geplaatst in Loonwerkers, Persberichten met de tags . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.