Schoon Water groep Brabantse Westhoek bespreekt actualiteiten gewasbescherming

De groep kwam op 12 mei bijeen bij Schoon Water bijeenkomst 12-5-15Herbert Perdaems in Fijnaart, die sinds twee jaar op een voor hem nieuwe locatie boert. Na welkomstwoorden door Schoon Water adviseur Frendo van Heybeek kwam het gesprek meteen op de SchoonWaterWijzer. Enkele telers hebben een gewasbeschermingsmonitor opgesteld. Anderen hadden vragen rond nut en noodzaak ervan. Zie kader onder voor details. Na de aftrap in de nieuwe bewaarloods ging de groep het veld in. We bekeken te voet de uien op het perceel achter het bedrijf en reden door om naar de wintertarwe en de aardappelen te kijken.

Start seizoen lastig
De start van dit teeltseizoen met droogte gevolgd door stevige neerslag vormde een uitdaging voor de telers. Was er op het juiste moment gezaaid of gepoot?
Ook bespuitingen bleken dit jaar lastig op het juiste moment uit te voeren. De uien van Herbert zijn tot nu toe alleen behandeld tegen onkruiden. Het perceel lag er mooi bij.

Mening over behandeling wintertarwe verdeeld
Ook de wintertarwe is tot op heden alleen behandeld tegen onkruiden en voor groeiregulatie. Onderin het gewas vonden de bezoekers enige meeldauw. Schoon Water adviseur Frendo van Heybeek wees de aanwezigen op het belang van de juiste rassenkeuze. In een normaal seizoen kan dan zomaar een bespuiting minder nodig zijn, waarvan de kosten ruimschoots opwegen tegen een iets lagere productie. Daarnaast kwamen middel alternatieven aan bod met goede werking, maar lagere milieubelasting.
De aanwezigen waren benieuwd naar advies rond aarfusarium en graanhaantje. Een van de aanwezigen gaf aan al jaren niet meer tegen aarfusarium te spuiten. Anderen konden zich niet voorstellen dat dat niet ten koste ging van de opbrengst. Het blijkt in de praktijk moeilijk om aarfusarium op het juiste moment te bestrijden. Advies is daarom om te kiezen voor resistente rassen, dan hoef je niet te spuiten tegen aarfusarium.
De zelfde discussie deed zich voor rond de behandeling van het graanhaantje. De schadedrempel voor het graanhaantje is een bezetting van 50% op het vlagblad. Dan pas is spuiten nodig.

Schoon Water bijeenkomst 12-5-15_2Aardappelrug nog voldoende vocht
De aardappels staan nog niet op de rug. Aanwezigen vroegen zich af of de rug wel voldoende vochtig is om de kiemplant te laten groeien. Dat bleek hier het geval. Een andere deelnemer had het al anders gezien.
De situatie rond suikerbieten werd bij de aardappelen besproken omdat het perceel te ver weg lag voor een bezoek. Een teler bleek last te hebben van vraatschade. Niemand had moeten herinzaaien vanwege de droogte na het zaaien. Elders in het land is dit wel voorgekomen.
Terug in de bewaarloods, de zon was inmiddels gezakt, had adviseur van Heybeek nog een paar tips voor de telers als ze de meitelling doorgeven.
Een interessante avond in het veld met praktische tips voor goed resultaat en lage milieubelasting.

Verplichtingen teler en SchoonWaterWijzer in het kort
AElke agrariër die middelen gebruikt (of laat gebruiken) is verplicht een gewasbeschermingsmonitor te maken.
BDeze wordt voorafgaand aan de teelt ingevuld.
CNa de teelt (max 2 maanden) evalueert de agrariër de van te voren opgestelde monitor.
DDe SchoonWaterWijzer is eenvoudig door telers in te vullen en voldoet aan de eisen van de wet (mits er een spuitregistratie toegevoegd wordt).
EOp dit moment zijn de volgende teelten beschikbaar:
1. (consumptie)aardappel 2. suikerbiet 3. granen 4. maïs 5. gras 6. prei 7. asperge 8. aardbei 9. boomteelt 10. sperzieboon 11. hardfruit 12. andere teelt (vereenvoudigd formulier dat de teler na uitprinten zelf kan invullen)
FGebruik van de SchoonWaterWijzer is vrijwillig en vrijblijvend. De agrariër heeft de verplichting een gewasbeschermingsmonitor op te stellen. Daarvoor kán de SchoonWaterWijzer gebruikt worden.
GVerantwoordelijkheid voor juist invullen ligt bij de teler.
HGegevens worden niet doorgegeven aan derden.
Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Loonwerkers, Vollegrondsgroente met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.