Persbericht: Schoon Water voor Brabant lanceert SchoonWaterWijzer

Teler voldoet hiermee aan verplichte Schermafbeelding SchoonWaterWijzergewasbeschermingsmonitor

Elk jaar maken telers die mee doen aan Schoon Water voor Brabant een plan met daarin hun aanpak voor duurzame gewasbescherming. Dat deden ze op papier, maar vanaf dit moment kan dat digitaal. Op www.schoonwaterwijzer.nl kan elke teler (ook niet-deelnemers) eenvoudig en snel invullen welke maatregelen hij neemt voor een geïntegreerde werkwijze. Met een ingevulde en geëvalueerde SchoonWaterWijzer en een actuele spuitregistratie voldoet een teler bovendien aan zijn wettelijke verplichting (gewasbeschermings-monitor). En wordt gestimuleerd extra maatregelen te nemen voor een goede teelt én schoon water.

www.schoonwaterwijzer.nl
Gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen kunnen met de gratis SchoonWaterWijzer eenvoudig hun eigen gewasbeschermingsmonitor opstellen. De SchoonWaterWijzer is voor iedereen toegankelijk en het invullen duurt slechts 15 minuten. Een aantal gebruikers heeft de SchoonWaterWijzer al getest: “Het is heel eenvoudig. Je vinkt aan welke maatregelen je neemt en dan print je het uit. Die print kun je later gebruiken om alles te evalueren. Als je door de maatregelen heen loopt, word je op nieuwe ideeën gebracht.”

Wettelijke verplichting en meer
De gewasbeschermingsmonitor vervangt het gewasbeschermingsplan. De monitor moet voorafgaand aan de teelt ingevuld worden en twee maanden na het einde van de teelt geëvalueerd zijn. Alle wettelijke eisen zijn verwerkt in de SchoonWaterWijzer. Daarnaast zijn praktische win-win-maatregelen toegevoegd. Maatregelen die zowel goed zijn voor de teler, als voor het water. De SchoonWaterWijzer is in eerste instantie voor 10 gewassen gemaakt, met als doel deze spoedig uit te breiden.

Schoon Water voor Brabant
Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Uitvoering is in handen van CLM Onderzoek en Advies, DLV Plant en EcoConsult. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst. Zie ook www.schoon-water.nl

Meer informatie: Yvonne Gooijer (CLM), E ygooijer@clm.nl, T 0345 470 719

Dit bericht is geplaatst in Persberichten met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.