Schoon Water Expertteam Landbouw wisselt knelpunten en oplossingen uit

Op 23 januari kwam het expertteamSchoonWater expertteam Landbouw1 Schoon Water voor het eerst bij elkaar. Het team bestaat uit akkerbouwers, aspergetelers, boomkwekers en loonwerkers. Met als doel het oplossen van knelpunten in de ene teelt vanuit ervaringen in andere teelten.
De groep was welkom op het bedrijf van aspergeteler Piet van Iersel. Al tijdens de voorstelronde barstte de discussie los. Op een van Piets aspergepercelen, hebben collega-aspergeteler Adriaan van Meijl en Piet zelf de aspergeteelt en knelpunten daarin verder toegelicht. Vanwege de kou werd de discussie binnen verder voortgezet.

Knelpunt onkruid op de rug
Tussen de aspergebedden wordt al veel geschoffeld tegen onkruiden, maar op de bedden kan dat niet. Deelnemers opperden dat een oplossing uit de boomteelt, de pneumatische schoffel, wellicht uitkomst kan bieden bij jonge aanplant. Bekijk hier een kort filmpje. Voor ouder gewas zijn er mogelijkheden om de bovenkant van het bed te bedekken met compost of het hele bed met houtpulp (Greenprotect) om het onkruid te weren en toch de asperges door te laten. Een aantal aspergetelers gaat komend seizoen een praktijkproef doen met compost en/of Greenprotect.

Aspergekever alleen aanpakken aan de rand
Van de insecten vormt vooral de aspergekever een bedreiging voor de teelt. Hij komt het gewas binnen via houtige randen. Goed waarnemen is ontzettend belangrijk. Een bespuiting van alleen de randen van het perceel is dan vaak al voldoende.

Schimmelaantasting blijft (of blijvend) probleem
Stengelsterfte (Stemphilium) is een schimmel die vaak voorkomt in de aspergeteelt. Om Stemphilium te bestrijden is het moment van bespuiting belangrijk. De voorkeur heeft om preventief te spuiten, wanneer het loof nog klein is. Zodat met lagere dosering een goed resultaat bereikt kan worden. Met compost op de ruggen kan bovendien besmetting door opspattende grond worden voorkomen.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.