Persbericht: Schoon Water boomtelers gaan ondergronds

De bodem krijgt steeds meer Schoon Water bodemvoedselwebaandacht van de Schoon Water boomtelers. Niet zo gek, want het vormt het fundament onder de teelt. Tijdens een Schoon Water bijeenkomst in Biezenmortel op 18 december jl. werden boomkwekers bijgepraat over het bodemvoedselweb en de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op het bodemleven. 

Gezonde bodem
Doel van de avond was inzicht te krijgen in wat een gezonde bodem precies is, welke processen een rol spelen en hoe deze zo goed mogelijk ondersteund kunnen worden. Schoon Water adviseur Hans Smeets legde uit hoe een bodemvoedselweb eruit ziet, welke organismen een belangrijke rol spelen en hoe een goede bodem de teelt ondersteunt. Het begint bij bodembacteriën, gisten en schimmels. Deze vormen de basis voor nematoden, protozoa en geleedpotigen. Die zijn weer voedsel voor dieren als regenwormen en geleedpotigen. Je komt ook verassende verbanden tegen: “Zo zijn er bodemschimmels die nematoden vangen”.

Middelen en bodemleven
Bij goed bodembeheer gaat het om een goede balans op drie vlakken: chemisch, fysisch én biologisch. De drie gaan gelijk op, maar de teler heeft meestal alleen oog voor de fysische en chemische gesteldheid van de grond: mooie losse grond met de juiste pH waarde. De biologie van de bodem krijgt vaak minder aandacht. En gewasbeschermingsmiddelen kunnen juist invloed hebben op een gezond bodemleven. Martijn van Vijfeijken van Soiltech liet zien wat die invloed is en wat een teler eraan kan doen. “We hebben zelf onderzoek gedaan. En dan blijkt dat bepaalde herbiciden bacteriën en schimmels in de bodem sterk aantasten. Maar we zagen bijvoorbeeld ook dat sommige fungiciden maar een heel zwak effect op bodemschimmels hadden.”
Al met al een inspirerende avond die de blik van de teler onder de grond richtte. Boomkwekers Gebr. Roelants: “Wij spuiten bijna niet meer en zien een goede bodem en goede resultaten.”

Schoon Water voor Brabant
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst.

Meer informatie: Yvonne Gooijer (CLM), E ygooijer@clm.nl, T 0345 470 719

Download het persbericht: Schoon Water boomtelers gaan ondergronds (pdf)

 

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, aardbei, Loonwerkers, Persberichten, Rozen, Vollegrondsgroente met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.