Ruim 700 kilo oude middelen afgevoerd via “Bezem door middelenkast” in West-Brabant

Bezem-middelenkast-aardbeienteeltDit voorjaar vond weer een actie “Bezem door de middelenkast” plaats in opdracht van Brabantse Delta en in samenwerking met het project “Schoon Water voor Brabant”. CLM zorgde in samenwerking met ZLTO, CLTV en Klep voor opgeruimde middelenkasten bij telers in Zundert, Ruchphen, Etten-Leur en Breda. Aardbeientelers kregen hulp bij het opschonen van de kast. Overbodige of inmiddels verboden gewasbeschermingsmiddelen konden zij daarna kosteloos afvoeren naar de gemeenten. Ook andere telers kregen de kans om zelf hun middelen in te leveren. In totaal is ruim 700 kg ingeleverd! Deze middelen kunnen zo geen schade meer aan het milieu veroorzaken.

“Bezem door de middelenkast”

Helaas treffen waterschappen in hun monitoring nog regelmatig resten van gewasbeschermings-middelen aan die inmiddels verboden zijn. Ook in West Brabant is dat het geval, al kan de bron meestal moeilijk worden aangewezen. Telers willen op hun beurt vaak graag af van oude middelen. Maar omdat ze niet weten hoe en waar ze de middelen kunnen inleveren, blijven de middelen in de kast staan of worden toch nog gebruikt. Met steun van waterschap Brabantse Delta voerden CLM, ZLTO, CLTV en Klep daarom de actie “Bezem door de middelenkast” uit. Met de gemeenten brachten zij de inzameling op orde. Adviseurs gingen bij aardbeientelers langs om met de CLM bezemtool verlopen middelen te identificeren in de kast. Ook nodigde ZLTO alle telers in de regio uit op om zelf de kast op te schonen.

Niet in de kast, is ook niet in de sloot

De actie was succesvol: In totaal is 738 kg ingeleverd bij de milieustraten van Zundert, Etten-Leur en Breda! Waaronder middelen die bij gebruik een flinke belasting vormen voor het water- en bodemleven, zoals chloorpyrifos. En die makkelijk uit kunnen spoelen naar het grondwater, zoals triclopyr. CLM adviseur Anneloes Visser: “Als een middel niet meer in de kast staat, maar wordt ingeleverd, weet je zeker dat het niet vroeg of laat toch in de sloot komt”.
Waterschap Brabantse Delta hoopt dat de West-Brabantse telers in de toekomst de weg naar het KCA-depot zelf weten te vinden. Samen met ZLTO, de gemeenten en de adviseurs van de gewasbeschermingshandel blijft Brabantse Delta de telers stimuleren om de middelenkast up to dat te houden. Het waterschap zal gemeenten er op aanspreken om het inleveren van restanten via de KCA depots mogelijk te maken.

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden, doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst.

Meer info

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, aardbei, Boomteelt, Loonwerkers, Maatregelen, Persberichten, Rozen, Vollegrondsgroente. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.