Gemeenten tekenen convenant!

Tijdens het Schoon Water symposium in Hoogeloon – op 1 februari jongstleden – hebben de gemeenten Oss, Waalwijk en ‘s-Hertogenbosch het convenant ‘Schoon Water voor Brabant’ getekend. Samen met de convenantpartners Brabant Water, Provincie Brabant en de waterschappen hebben zij hiermee vastgelegd het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen binnen het grondgebied van hun gemeente te verminderen.

De gemeenten gaan de komende jaren het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen beperken. Hierbij moeten zij de eerste twee jaar minimaal aan de DOB-richtlijnen (Duurzaam Onkruid Beheer) voldoen. Dit houdt in dat ze bij eventuele toediening van chemische bestrijdingsmiddelen rekening houden met factoren als neerslag na bespuiten, hoeveelheid en type middel en de plaats waarop het middel wordt toegediend. In de periode daarna werken de gemeenten toe naar het certificeringsniveau zilver op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Bij niveau Zilver is gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen alleen toegestaan in onveilige situaties waar alternatieven geen oplossing bieden.

Door het goede voorbeeld te geven, willen de gemeenten particulieren en bedrijven stimuleren het onkruidbeheer milieuvriendelijk uit te voeren.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.