Henk Bleker prijst Brabantse samenwerking

PERSBERICHT
22 mei 2012

Demissionair staatssecretaris feliciteert Brabantse organisaties met resultaten van
bottom-up projecten.

Ruim 70 vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties in ‘Schoon Water voor Brabant’ en het ‘Brabants Manifest’ waren op het loonwerkbedrijf van Peter van Beers in Vessem getuige van de officiële start van de Brabantbrede uitrol van Schoon Water voor Brabant: met behulp van trekkers ontrolden demissionair staatssecretaris Henk Bleker en ZLTO-voorzitter Hans Huijbers het spandoek: ‘Schoon water: We trekken er samen aan’.

Bleker: “Dit soort initiatieven geven blijk van een sterke regio en horen niet in Den Haag te worden genomen maar overal in het land en op deze manier”.

Geheim van Brabant
Directeur Jan Baan van Brabants Landschap noemde de bottom-up samenwerking in Brabant het “Geheim van Brabant”. Met name het particulier – en agrarisch natuurbeheer en de laagdrempelige investeringsregeling hebben geleid tot successen. Baan refereerde aan de teleurstelling die ook in Brabant is gevoeld na de besluiten van het kabinet Rutte om te bezuinigen op natuur, maar wees op de in Brabant genomen verantwoordelijkheid: Brabant zet er zelf de schouders onder.

Natuur en schoon water zijn er voor de mensen
ZLTO-voorzitter Hans Huijbers sprak zijn waardering uit voor de boeren en tuinders die de afgelopen jaren hebben meegedaan aan het project Schoon water voor Brabant. In de projectgebieden doet 90% van de agrarische bedrijven mee. Hiermee is een reductie van de milieubelasting bereikt van maar liefst 75%. Huijbers wees op het belang van een schone en gezonde bodem voor nu en voor onze volgende generaties. Na de Brabantbrede uitrol van vandaag volgt, zo beloofde Huijbers, een uitrol naar het hele land! Kijk op youtube voor de uitrolactie van Henk Bleker en Hans Huijbers op de trekkers van Peter van Beers.

EHS
Gedeputeerde Johan van den Hout kwam terug op de woorden van Jan Baan omtrent de teleurstelling over het stopzetten van de landelijke plannen met de natuur, maar stelde vast: “Wij gaan in Brabant door met de uitvoering van de EHS (ecologische hoofdstructuur) op onze eigen manier binnen de mogelijkheden die we hebben. Wij voelen dat als onze verantwoordelijkheid”.

Schoon Water voor Brabant
De afgelopen acht jaar zijn grote stappen gezet naar een milieuvriendelijke gewasbescherming. Wat acht jaar geleden begon als een project in zes grondwaterbeschermingsgebieden in Noord-Brabant op initiatief van Brabant Water, de vier Brabantse waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, ZLTO, Overlegplatform Duinboeren en provincie Noord-Brabant is in 2011 uitgebreid naar 11 gebieden en wordt nu Brabantbreed uitgerold.

Brabants Manifest: verbetering kwaliteit buitengebied
Brabantse organisaties werken samen aan een kwalitatief hoogwaardig buitengebied en nemen daarin zelf verantwoordelijkheid. De deelnemende organisaties in het manifest (Brabants Landschap, de waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, ZLTO, Brabants Particulier Grondbezit, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ANWB en Brabantse Milieufederatie) zijn allen op hun eigen manier actief op het gebied van natuur, water, milieu, landbouw, recreatie en landschap in Noord-Brabant.

Dit bericht is geplaatst in Boomteelt. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.