Maïs: bekalking en ontwatering van de bodem

Verminderde kans op nakiemers door bekalking maïsland
Blijkt uit bodemonderzoek dat de pH te laag is? Dan is het advies om te bekalken. De optimale pH is afhankelijk van de grondsoort en het humusgehalte. Verhogen van de pH boven het advies volgens het grondonderzoek is af te raden. Een te hoge pH kan namelijk een nadelige invloed hebben op de beschikbaarheid van sommige voedingselementen.

De voorkeur gaat uit naar een najaars- of winterbekalking. Omdat kalkmeststoffen zeker 3 maanden nodig hebben om volledig tot werking te komen. In principe zijn voor toediening in het najaar alle kalkmeststoffen geschikt die voldoen aan de fijnheidseisen. Echter, de verschillen in zuurbindende waarde (nw) kunnen aanzienlijk zijn.

Een goede structuur en samenstelling van de bodem geeft een maximale groei van de maïs. Met een snelle bodembedekking zodat er minder kans is op nakiemers.

Ontwatering maïsland voor herstel bodemstructuur
Snijmaïs is in het begin van het oogstseizoen nog met goede omstandigheden geoogst. De latere percelen zijn geoogst onder slechte omstandigheden of zijn zelfs nog niet geoogst. Groenbemesters zijn op de vroege percelen veelal wel gezaaid en al vrij goed ontwikkeld, al is het dit seizoen toch in het geheel 14 dagen later als gevolg van de koude periode in mei.

Percelen met diepe sporen zijn er helaas ook veel dit jaar. Goed bewerken is op dit moment niet mogelijk omdat de sporen op kleine slootjes lijken. Water blijft erg lang in de sporen staan omdat de bodem onder een spoor is verdicht.
Het graven of frezen van een sleuf of greppel maakt het mogelijk om zeer veel water oppervlakkig van het perceel af te laten lopen. Dit extra ‘graafwerk’ is noodzakelijk

  • Voor een spoedig herstel van de bodemstructuur
  • met het oog op een goede start van het nieuwe teeltseizoen.

Als het spoor ‘leeg’ is kan de vorst ook hier op de bodem inwerken. Tevens is het aan te raden even de afvoerbuizen van de drainage te controleren. Of alles open is en deze eventueel door te spuiten.

Dit bericht is geplaatst in Teelttips met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.