Resultaten Bedrijven

Resultaten 2014

Met verschillende bedrijven, waaronder Heineken en Kempen Airport, is in het voorjaar van 2014 contact geweest over het chemievrij beheer van hun bedrijventerreinen. De bedrijven Bavaria, Heineken en Kempen Airport conformeren zich aan het chemievrije beheer op het niveau van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (niveau Zilver: Kempen Airport en Heineken en niveau Goud: Bavaria). Voor Heineken ligt certificering wel in het verschiet, maar heeft geen prioriteit. Bavaria heeft gemeld in 2015 te willen certificeren. Kempen Airport wil niet certificeren. Ook is weer overleg gestart met Unipol in Oss.
In september 2014 hebben alle bedrijven in de Schoon Water regio een brief ontvangen met informatie over het project en over chemievrijbeheer op verhardingen en in het groen. In die brief is aangegeven dat begeleiding van enkele bedrijven vanuit het project mogelijk is. Zes bedrijven hebben op deze mailing gereageerd. Met deze bedrijven is nader telefonisch contact gezocht en enkelen zijn bezocht door Eco Consult. Hieruit is o.a. voortgekomen dat een hoveniersbedrijf uit Eersel klanten in Eersel, Veldhoven en Eindhoven-West actief benadert met informatie vanuit Schoon Water. Een ander bedrijf eiste dat hun groenvoorziener op 25 locaties per direct chemievrij gaat werken. Enkele andere bedrijven zijn per direct overgestapt.

Reacties zijn gesloten.