23 feb
2024

De Brabantse preitelers Adrie van Aert in Ossendrecht en Martijn Hendrickx in Woensdrecht hebben in 2023 niet of nauwelijks hoeven spuiten tegen trips. De ondernemers hadden bankerplanten ingezet om zo diverse natuurlijke vijanden aan te trekken. Na één teeltseizoen experimenteren, … Lees verder

Geplaatst in Bedrijven, Resultaten, Schoon Water voor Brabant, Vollegrondsgroente | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Dankzij facelia nauwelijks spuiten tegen trips in prei

2 feb
2024

Denk je erover om een wasplaats met zuivering aan te leggen? Dit is je kans! Vanaf 1 februari komt er een eenmalige subsidieregeling voor een overdekte of onoverdekte wasplaats met zuivering en enkele andere maatregelen om erfemissie tegen te gaan. … Lees verder

Geplaatst in Bedrijven, Maatregelen, Schoon Water voor Brabant | Getagged , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor 8 februari: webinar over subsidieregeling wasplaats met zuivering

8 sep
2023

Op maandagmiddag 28 augustus hield Schoon Water voor Brabant een demo van diverse machines voor de mechanische onkruidbestrijding en het onderwerken van de stoppel. Deze demo vond plaats op het bedrijf van Schoon Water deelnemer Jan Romme en van de … Lees verder

Geplaatst in Bedrijven, Schoon Water voor Brabant | Getagged , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Mechanische onkruidbestrijding in de stoppel

Vraag en antwoord

Worden niet-chemische technieken veel gebruikt en levert het gebruik goede resultaten op? Ongeveer de helft van de gemeentelijke verhardingen wordt op niet-chemische wijze beheerd. Voorbeelden van niet-chemisch beheer bij bedrijven zijn Kempen Airport in Budel en Unipol Holland BV in Oss. De resultaten zijn over het algemeen goed. Deze technieken worden doorgaans uitgevoerd onder de regie van een beeldbestek. Dit zorgt voor een evenwichtig beeld, omdat doorlopend aan het voorgeschreven beeld moet worden voldaan. Uw bedrijventerrein ligt er zo altijd netjes bij!

Bij welke hoveniersbedrijven kan ik terecht voor niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen? Onkruiden op verhardingen kunnen heel goed met niet-chemische methoden bestreden worden. Ook de kosten van niet-chemische onkruidbestrijding liggen in dezelfde bandbreedte als chemische methoden. Veel hoveniersbedrijven bieden inmiddels verschillende niet-chemische methoden aan: o.a. onkruidbranders, borstelmachines, hetelucht, heetwater, infrarood en combinaties hiervan. Door deze methoden komen er geen bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater terecht en blijft dit een schone bron voor ons drinkwater. Van al deze methoden bestaan gunstige LCA`s (LCA = Levens Cyclus Analyse).

Onderstaande bedrijven bieden chemievrije technieken en methode aan:


BedrijfPlaatsWebsite
DonkergroenTiel, Etten-Leurwww.donkergroen.nl
Jeroen van Esch GroenvoorzieningenBerkel Enschotwww.eschgroenvoorzieningen.nl
Koenraad GroenvoorzieningenVughtOnbekend
Krinkels BVWouwwww.krinkels.nl
WVK-groepBladelwww.wvk-groep.nl

Uw bedrijf ook in deze tabel? Stuur dan een e-mail aan het Schoon Water Loket.

Er zijn meerdere middelen met de werkzame stof glyfosaat. Mag ik alle formuleringen gebruiken op verhardingen?
 Alleen Roundup Evolution is toegestaan op de verhardingen, weliswaar tot November 2015. Vanaf dan is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verhardingen verboden. Voor meer informatie over de aanstaande wetgeving klik hier.

Bent u een hoveniersbedrijf of groenvoorziener die graag chemievrij werkt voor bedrijven, particulieren en gemeenten? Zo ja, dan hebben wij voor u een folder gemaakt i.s.m. met de provincie Noord-Brabant en drinkwaterbedrijf Brabant Water, die chemievrije werken van harte ondersteunen. Met deze folder kunt u potentiele klanten tijdens het acquisitieproces informeren over het belang van chemievrij beheer. De ontwerpfase is van belang om zonder chemie te kunnen beheren. Download hier de folder.

Wat zijn de nadelen van gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in beplantingen? Er spoelen toch geen middelen af naar het oppervlaktewater?
 Tot eind 2008 is in beplantingen hoofdzakelijk dichlobenil gebruikt. Na het verbod op deze stof is er nog een aantal middelen die kunnen worden gebruikt in openbaar groen. Een feit is echter dat deze middelen doorgaans, ook bij zorgvuldig gebruik, ook schadelijk zijn voor de beplantingen. Daarbij komt nog dat bij substantieel gebruik van de middelen het gevaar bestaat dat deze ook problemen geven ten gevolge van uitspoeling naar het grondwater.

Mag ik als bedrijf zijnde zomaar chemische bestrijdingsmiddelen in het groen en op mijn verhardingen gebruiken?
 Momenteel mag dit nog. Vanaf november 2015 is het echter verboden om op verhardingen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Per november 2017 geldt dit verbod ook voor in het groen. Als u wilt overstappen naar chemievrij beheer dan vergt dit enige voorbereiding. Begin daarom op tijd en bespreek het met uw hovenier of groenvoorziener. Lees hier alles over het middelenverbod.

Mijn groenvoorziener/ hovenier wilt gaan beheren met de middelen Ultima en Cito. Wat zijn dit voor een middelen, mag dit en hebben ze nadelige effecten op het milieu? Ultima is als alternatief voor RoundUp op de markt gebracht. Het middel bevat twee werkzame stoffen. Naast de biologische stof nonaanzuur bevat het middel ook de chemische stof maleine hydrazide. Het is sinds 2012 toegestaan als onkruidbestrijdingsmiddel op verharding en in beplanting. Onduidelijk is of dit middel nog na november 2015 toegepast mag worden op verharding en na november 2017 tussen de beplanting. De benodigde (en voorgeschreven) doseringen op verhardingen zijn dermate hoog dat sterke afspoeling naar het oppervlaktewater verwacht wordt. Om risico’s te voorkomen kan duurzaam onkruidbeheer op verhardingen ook beter niet-chemisch uitgevoerd worden. Het is niet wenselijk om glyfosaat (RoundUp) door melanie hydrazide/nonaanzuur (Ultima) te vervangen. Dit leidt mogelijk tot nieuwe problemen in het oppervlaktewater.

Cito bestaat uit azijn- en aminozuren. Net zoals Ultima is een contactvloeistof maar dan zonder kiemremmer. Het werkt dus niet op ondergrondse plantendelen. Cito heeft een hoge dosering (25 l/ha) nodig. De werkzame stof azijnzuur kan bij deze toepassing de drinkwaternorm overschrijden. Ook is het middel giftig voor waterorganismen. Net zoals voor Ultima is het voor dit middel nog onduidelijk of het toegepast mag worden na november 2015. Alleen de zogenoemde laagrisicomiddelen mogen na die datum toegepast worden. Welke criteria gelden om als laagrisicomiddel aangemerkt te worden is nog onbekend. Daarom is het aan de bedrijven aan te raden om volledig chemievrij te gaan werken. Zo weet men zeker dat per november 2015 (verharding) en per november 2017 (beplanting) voldoet aan de wet- en regelgeving en loopt men geen enkel risico.

Waarom moeten we over naar niet chemische beheer? Is de DOB-methode niet voldoende? Nee, de DOB-methode (Duurzaam Onkruid Beheer) heeft onvoldoende gewerkt. Dit blijkt uit hoge gemeten concentraties (glyfosaat) in oppervlaktewater. Dit levert problemen op bij de zuivering van het water bestemd voor drinkwater. Daarom heeft de overheid besloten tot een volledig verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op verharding en in het groen.

Hoe zit het met de kosten van het chemische onkruidbeheer op verhardingen?
 De laatste jaren zijn de prijzen voor chemische onkruidbeheer op verhardingen naar elkaar toegegroeid. De kosten zijn nu min of meer gelijk. Ook zijn de machines de laatste jaren doorontwikkeld en door het aanstaande verbod van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen schakelen fabrikanten en uitvoerders razendsnel over. Nieuwe machines zijn in de markt gezet en uitvoerders schaffen chemievrije machines aan. De prijzen zullen hierdoor nog verder zakken. Wilt u meer weten over prijzen, LCA’s (Leven Cyclus Analyse) van chemievrije methoden en nog veel meer lees dan de achtergrondnotitie.

Is niet-chemisch beheer van groenvoorzieningen duurder dan het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen?
 Wanneer met de inrichting van beplantingen en het kiezen van sortiment rekening wordt gehouden met de beheermethode is het onderhoud doorgaans niet duurder. Onderzoeken tonen juist aan dat de kwaliteit van de beplantingsvakken bij het achterwege laten van onkruidbestrijdingsmiddelen beter is en de beplanting langer floreert.

Wanneer men bestaande beplanting zonder bestrijdingsmiddelen wil gaan beheren heeft men te maken met meerkosten. Het is verstandig een omvormingsbudget te genereren voor omvorming van het groen gedurende een aantal jaren. Bedrijven in het Schoon Water gebied kunnen voor advies contact opnemen met het Schoon Water loket. Stuur dan een e-mail aan het Schoon Water Loket (info@schoon-water.nl) of bel 0345-470753. Een deskundig bureau kan u hiermee verder helpen.

Is een goede inrichting, het halve werk?
 Jazeker, waar geen onkruid kan groeien hoeft u niet te bestrijden. Hier staan een aantal tips:

 • Bij aanleg voegen dichtkitten, gebruik passtukken rond obstakels (palen, lichtmasten of banken). Regenwaterafvoer geleiden d.m.v. goten
 • Bestrating strak leggen
 • Kies waar mogelijk voor gesloten verhardingen als asfalt, beton, printbeton, printasfalt, stelconplaten en overige betonplaten.
 • Maak de bestaande verhardingen zo mogelijk onkruidwerend (voegvullingen).
 • Plaats hekwerken zwevend, minimaal 10 cm. boven maaiveld.
 • Plaats hekwerken bij voorkeur niet boven open grond of boven ongebonden verharding.
 • Plaats overige obstakels (palen, lichtmasten) in passtukken met gekitte voegen.
 • Zorg bij de inrichting en plaatsing van machines/goederen ervoor dat de te behandelen verhardingen toegankelijk zijn.
 • Plaats de materialen aaneengesloten zodat er geen niet-toegankelijke ruimtes ontstaan.

Waar kan ik als bedrijf op letten bij het uitbesteden van onkruidbeheer?
Hieronder staan een aantal punten waarop u kunt letten:

 • Besteed het werk zo mogelijk gezamenlijk uit met andere bedrijven. In het geval van parkmanagement zo mogelijk voor het gehele bedrijvengebied.
 • Sluit waar mogelijk aan bij het gemeentelijke beheer van de verhardingen.
 • Besteed het werk uit aan bedrijven met ervaring, zo mogelijk met meerdere technieken.
 • Neem in de taakomschrijving c.q. in het bestek een kwaliteitsniveau op waaraan het werk minimaal dient te voldoen. Om dit te handhaven kunt u gezamenlijk met de aannemer periodiek een meting verrichten of deze door derden laten uitvoeren.
 • U hoeft de aannemer geen techniek voor te schrijven zolang hij maar niet-chemisch werkt en voldoet aan het beeldbestek. Let wel, de aanpak van iedere mate van onkruidgroei en onkruidsoorten is specifiek waarbij niet iedere techniek met goed resultaat kan worden ingezet. Onderzoek of uw aannemer daarin thuis is.
 • Heb het aantal vierkante meters verharding en onverharde oppervlakten goed in beeld. Zo kunt u offertes goed met elkaar vergelijken en betaalt u niet te veel.

Wat is het voordeel van de verplichte certificering voor onkruidbeheer op verhardingen?Ook al is dit niet verplicht, toch kan het lonen u als terreinbeheerder te laten certificeren via de Barometer Duurzaam Terreinbeheer (BDT). Dit kan op verschillende nivieau’s: van Brons (overeenkomend met DOB) tot goud (geheel chemie-vrij). Bij externe audits wordt de beheerder door deskundigen de spiegel voorgehouden. Op deze wijze kunnen risico`s voor afspoeling worden onderkend en voorkomen.

Maar belangrijker voor uw bedrijf is dat u met een BDT-certificaat kunt laten zien dat uw bedrijf echt werk maakt van MVO. Goed voor uw uitstraling!

Bovendien komen bedrijven in de grondwaterbeschermingsgebieden die meedoen aan het Schoon Water project, eenmalig in aanmerking voor een subsidie op de certificeringskosten. Neem hiervoor contact op met het Schoon Water loket.

Is uw vraag niet beantwoord?
U kunt vrijblijvend contact opnemen met Schoon Water voor Brabant via info@schoon-water.nl of 0345-470758. Ook voor advies of begeleiding bij het aanbestedingsproces, dit geldt ook voor bedrijven die buiten Brabant zijn gevestigd.

Reacties zijn gesloten.