Dankzij facelia nauwelijks spuiten tegen trips in prei

Facelia bloem detailDe Brabantse preitelers Adrie van Aert in Ossendrecht en Martijn Hendrickx in Woensdrecht hebben in 2023 niet of nauwelijks hoeven spuiten tegen trips. De ondernemers hadden bankerplanten ingezet om zo diverse natuurlijke vijanden aan te trekken. Na één teeltseizoen experimenteren, lijkt facelia de beste keuze.

Chemievrij alternatief

Gangbare gewasbeschermingsmiddelen tegen (tabak)trips verliezen hun toelating of hun werking door het doorbreken van resistenties. Preitelers moeten daarom op zoek naar alternatieve bestrijdingsmethoden om trips de baas te zijn.

Prei potenPraktijkproeven

Van Aert en Hendrickx gebruikten in groeiseizoen 2023 diverse bankerplanten voor de bestrijding van trips. De preitelers kwamen tot de conclusie dat facelia daarin een goede keuze biedt. Volgens Schoon Water voor Brabant is facelia zeer nachtvorstgevoelig, waardoor deze doodvriest in de winter en er ‘schoon’ kan worden gestart in het nieuwe seizoen.

‘Het heeft een hoge aantrekkingskracht van nuttige (bodem)insecten, zoals kortschildkevers en gaasvliegen. Deze insecten zorgen voor een natuurlijke bestrijding van de trips. Bovendien trekt facelia tijdens de bloei veel bestuivers aan.’

Hommel op faceliaFacelia als voorvrucht

Hendrickx zaaide facelia als voorvrucht over het hele perceel. Op 19 april reed de ondernemer runderstalmest uit en de dag erna spitte hij het perceel en ging de facelia de grond in. De groenbemester kwam mooi tot bloei en op 26 juni is de facelia geklepeld en ingewerkt. Volgens Hendrickx was dat iets aan de late kant. ‘Het beste is om zo’n 7 tot 10 dagen na bloei te klepelen om nakiemers in het volggewas te voorkomen.’

Facelia in “banker fields”

Collega-preiteler Van Aert deed het anders. Hij heeft om de 16 meter twee stroken met facelia ingezaaid tussen de prei. Bij hem stond herfstprei in mei-juni en bij Hendrickx stond late prei die eind juli geplant is.

Monitoring

Op de percelen van Hendrickx en Van Aert zijn verschillende tellingen uitgevoerd. Meerdere keren is visueel gescout op de aanwezigheid van trips. Daarnaast zijn er monsters genomen van trips en natuurlijke vijanden in prei en monsters van trips en nuttige en overige beestjes in de bodem. Dit is gedaan in de facelia, naast de facelia (in de prei) en middenin de prei.

Niet of nauwelijks gespoten

In het eerste jaar van het experiment heeft Hendrickx niet gespoten tegen trips op het proefperceel. Wel stond daar late prei, waar doorgaans minder tripsschade in komt te zitten. Van Aert spoot het gewas één keer met Tracer.

Facelia in volle bloei Prei op akker

Dit bericht is geplaatst in Bedrijven, Resultaten, Schoon Water voor Brabant, Vollegrondsgroente met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.