Auteur Archief: Margot Veenenbos

8 mei
2020

Veel vaste planten worden op het moment uitgeplant in de volle grond. De kleine stek en zaaipluggen zijn teer en verdragen geen of zeer weinig chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Ze staan in veel gevallen ook op lichte, uitspoelings-gevoelige zandgrond. Preventieve maatregelen voor … Lees verder

Geplaatst in Boomteelt, Schoon Water voor Brabant, Teelttips | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schoon Water tip: Onkruiddruk verlagen op teeltbedden

7 mei
2020

Vanaf half mei tot eind juni worden veel stamslabonen weer gezaaid. Het is dan belangrijk om te letten op onkruidbestrijding. Hiervoor hoeven echter niet altijd bodemherbiciden gebruikt te worden. Een zorgvuldige onkruidbestrijding heeft minimale bodemherbiciden nodig en dat zorgt voor … Lees verder

Geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Schoon Water tip: Teelt van stamslabonen met minimale bodemherbiciden

7 mei
2020

In de aardbeienteelt wordt in de vermeerdering gestart met een kleine moederplant die niet veel kan hebben. Deze staat ook in veel gevallen op licht, uitspoelings-gevoelige zandgrond. Het is dan belangrijk om goed na te denken over de uitvoering van … Lees verder

Geplaatst in aardbei, Schoon Water voor Brabant, Teelttips | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Schoon Water tip aardbei: Chemie en vermeerdering

6 mei
2020

Stamslabonen zijn aan het einde van de teelt gevoelig voor het optreden van schimmelziekten zoals sclerotinia en botrytus. Een geringe aantasting van deze schimmelziekten heeft direct een negatieve invloed op de kwaliteit van de bonen. Hieronder staan twee maatregelen die … Lees verder

Geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Schoon Water tip: Maak stamslabonen preventief minder gevoelig voor schimmelziekten

1 mei
2020

Door de droogte starten we dit seizoen met een hoge onkruiddruk. Bodemmiddelen werken slecht en onkruid is snel afgehard. Om onkruid onder controle te houden en een hoge milieubelasting te vermijden is het belangrijk om de juiste momenten voor bestrijding … Lees verder

Geplaatst in Schoon Water voor Brabant, Teelttips, Vollegrondsgroente | Reacties uitgeschakeld voor Schoon Water tip: Bodemmiddelengebruik in uien