Mechanische onkruidbestrijding, plantgat bemesting en plantversterkers in de boomteelt

Op donderdagavond 24 november kwam een klein groepje kwekers bij elkaar voor een aantal presentaties over mechanische onkruidbestrijding, plantgat- en efficiënte N-bemesting en een demo plantversterkers tegen echte meeldauw. Vanwege bescherming van het grondwater, verlaging van de stikstofgebruiksnorm in de toekomst en de wettelijke beperkingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, is aanpassing van de teeltwijze noodzakelijk voor alle kwekers. De presentaties helpen om kwekers voor te bereiden op de toekomst.

De presentaties zijn met veel foto en filmmateriaal ondersteund, om een goed beeld te geven van de mogelijkheden. De bijeenkomst vond plaats bij Boomkwekerij W. Jansen in Bakel.

Mechanische onkruidbestrijding
Wat zijn de laatste ontwikkelingen en ervaringen van mechanische onkruidbestrijding in de boomkwekerij? Dit is uiteengezet door Arie Schipper (specialist Delphy techniek en bedrijfsinrichting) met een uitgebreide presentatie.

De meeste interesse vanuit de kwekers is voor de aangedreven wiedeg. Liefst met een werkingsbreedte van 3 bedden. Deze kan ingezet worden vrij snel na het planten, legt de grond mooi vlak en komt ook goed op de rij. Boomkweker W. Jansen gebruikt al een kleine wiedeg, maar heeft een werkbreedte van maar één bed! Dit is eigenlijk te smal (veel rij bewegingen), wens om een bredere machine in de toekomst aan te schaffen.

Boomkweker Van Nunen heeft in het verleden een camera gestuurde schoffelmachine aangeschaft, maar deze wordt nagenoeg niet meer gebruikt. De hoofdreden daarvan is dat de werkhoogte zeer laag is. Kan niet over veel coniferen heen. Kweker wil deze machine inruilen en waarschijnlijk een aangedreven wiedeg kopen. Met een werkbreedte van 3 bedden.

Plantgat- en efficiënte N-bemesting
Als tweede onderwerp heeft Eugene van Abeelen (senior-adviseur Delphy) een presentatie gehouden over organische stof voorziening, kwaliteit van organische stof en plantgat bemesting. De belangrijkste bevindingen van de “Nutriënten dag Vredepeel” zijn hierin meegenomen.

Via een powerpointpresentatie zijn de laatste ontwikkelingen op dit gebied uiteengezet en is een demo gepresenteerd over plantgat bemesting. De aanwezigen vonden dit zeer interessant. Uit de demo bleek dat met plantgat bemesting (voor 2 jaar) in totaal met 60 kg N per ha een vergelijkbare groei gecreëerd kan worden dan met standaard bemesting van 96 kg N per ha. Ook blijkt uit metingen van het NMI dat de kans op uitspoeling van stikstof naar de ondergrond veel minder is.

Inzet plantversterkers en bladmeststoffen
Het 3e onderwerp was de inzet van plantversterkers en bladmeststoffen ter voorkoming van schimmels in boomkwekerij gewassen in de volle grond. Via een power point presentatie werden 2 proeven van Delphy team boomteelt gepresenteerd door Francois van Abeelen (senior-adviseur Delphy).

Uit de proeven bleek dat de inzet van deze middelen de meeldauwaantasting met 50% vermindert kan worden. Dit is een mooie stap in de goede richting, om de inzet van chemische middelen te beperken. De aanwezigen zullen deze middelen zeker in de toekomst meer gaan inzetten.

Dit bericht is geplaatst in Schoon Water voor Brabant. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.