Persbericht: Chemievrij beheer op Brabantse sportvelden is nieuwe uitdaging

Chemievrij beheer op verhardingen beheer sportvelden Schoon Wateren in het openbaar groen is de huidige standaard voor de Schoon Water gemeenten in Brabant. Johan van den Hout, gedeputeerde provincie Noord-Brabant, daagt Schoon Water gemeenten uit om nu ook de sportvelden chemievrij te gaan beheren.

Stand van zaken chemievrij beheer

Om het grondwater als bron voor drinkwater schoon te houden hebben zestien ‘Schoon Water’ gemeenten de afgelopen jaren het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen afgebouwd. Sinds dit jaar beheren vijftien van de zestien Schoon Water gemeenten in Noord-Brabant de verhardingen al chemievrij. Veertien beheren ook het openbaar groen zonder chemie. De gemeenten (waaronder grote gemeenten als Eindhoven, Den Bosch en Oss) zijn zeer tevreden over het straatbeeld en lopen tegen weinig problemen aan. Bladel beheert verhardingen al chemievrij sinds 1988 en is daarmee een ware pionier. Vroeger was beheer zonder gebruik van chemische middelen aanzienlijk duurder dan chemisch beheer. Inmiddels zijn fabrikanten, hoveniers en groenvoorzieners er op ingespeeld en zijn de prijzen nagenoeg gelijk. De bedoeling is dat alle 67 Brabantse gemeenten op korte termijn chemievrij gaan werken.

Bladel en Haaren zijn al een aantal jaar ook chemievrij op sportvelden. Dit naar volle tevredenheid; zo bleken profvoetballers van RKC Waalwijk uitermate te spreken over de chemievrije grasmat, net zoals de plaatselijke sporters. De eerste paar jaar zijn de kosten iets hoger, maar als na enige tijd het natuurlijk evenwicht van de grasmat is ingesteld, nemen de kosten af. De gemeente Oss werkt op enkele proefvelden aan de overstap naar chemievrij beheer.

Chemievrije sportvelden

Bij de Schoon Water bijeenkomst in Den Bosch op 15 mei waren ambtenaren en wethouders van de Schoon Water gemeenten aanwezig. Zij kijken niet meer op van gemeenten die hun straten en groen chemievrij beheren. Ze vinden het lastig uit te leggen dat de gemeente nog wel chemie gebruikt op velden waar hun inwoners sporten, terwijl het overige beheer geheel zonder chemie kan. De gedeputeerde Van den Hout vindt het tijdspad van de Tweede Kamer, dat eind 2020 een verbod op gebruik van chemie op sportvelden wil invoeren, te traag. De gedeputeerde roept de Schoon Water gemeenten op de goede voorbeelden van Haaren en Bladel over te nemen en toe te werken naar chemievrij beheer van sportvelden eind 2015. Van den Hout: “Spreek als eerste de ambitie uit binnen de gemeenten en naar de inwoners en dan aan de slag. Per november 2015 mogen gemeenten geen chemie meer gebruiken op verhardingen. Het zou mooi zijn dit ook te realiseren op sportvelden.”

Schoon Water voor Brabant

Schoon Water voor Brabant is een stimuleringsproject om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Initiatiefnemers zijn Provincie Noord-Brabant, drinkwaterbedrijf Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Grond- en oppervlaktewater zijn bron voor drinkwater. Loonwerkers, aardappel-, boom- en vollegrondsgroentetelers in heel Brabant doen mee aan het project. In elf grondwaterbeschermingsgebieden doen zelfs alle gebruikers van bestrijdingsmiddelen mee: bewoners, bedrijven, landbouw, en gemeenten. Zo zorgen zij samen voor schoon drinkwater, nu en in de toekomst.

Nadere inlichtingen

Peter Leendertse (CLM), E pele@clm.nl, T 0345-470751

Dit bericht is geplaatst in Bewoners, Gemeenten, Persberichten met de tags , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.