Schoon Water Innovatieprijs 2014

Innovatieprijs2014Ook u kunt meedoen!

Bent u of uw organisatie deelnemer aan het Schoon-Water project?
En heeft u een goed idee waardoor u minder bestrijdingsmiddelen gebruikt of schoner kunt werken?
Of een andere innovatieve aanpak, waar het grond- en oppervlaktewater beter van wordt?
Doe dan mee met de Innovatieprijs Schoon Water 2014. U vindt het deelnameformulier onderaan dit bericht.

Beoordeling
Alle inzendingen worden beoordeeld door een deskundige jury. Zij selecteren ook de drie prijswinnaars.

Criteria
De jury beoordeelt de ingestuurde innovaties aan de volgende vier criteria:

 1. Mate van vernieuwing
  In welke mate is uw inzending vernieuwend ten opzichte van de gebruikelijke Nederlandse landbouwpraktijk? Vernieuwend is hierbij een breed begrip. Heeft u een bepaalde techniek bedacht, verbeterd of doorontwikkeld? Dat is vernieuwing! Een nieuwe toepassing van een bestaande techniek ook. Vernieuwing kan ook in een werkwijze of proces zitten. Zoals een slimme samenwerking met een andere teler of afstemming met uw hovenier over zijn ‘brand’ronde en uw ‘veeg’ronde.
 2. Milieuresultaat
  Wat is het milieuvoordeel van uw innovatie? Beschrijf hoe het milieu erop vooruit gaat door uw innovatie. Bijvoorbeeld door minder drift, lagere dosering of geheel achterwege laten van gewasbeschermingsmiddelen.
 3. Praktische toepasbaarheid
  Is uw innovatie rijp voor de praktijk? Zouden anderen er makkelijk mee kunnen werken? Is er eerst een cursus nodig? Moet het bedrijfssysteem aangepast worden?
 4. Kosten/baten van de innovatie
  Wat kost het om uw innovatie in te voeren of aan te schaffen? En wat kost het gebruik? Geef een inschatting van de terugverdientijd als u kijkt naar wat uw innovatie oplevert.

Bekendmaking prijswinnaar
Tijdens het Schoon Water symposium op 12 maart 2014 worden de winnaars bekend gemaakt. Het symposium vindt plaats bij de ZLTO in ‘s Hertogenbosch, van 13:00 tot 16:30. Daar wordt ook de prijs uitgereikt.

Prijzen
De 1e prijs is een geldbedrag van €2.500.
De 2e prijs €1.500 en de 3e prijs €1000.

Sluitingsdatum: 24 januari 2014
De sluitingsdatum voor het inleveren van het deelnameformulier is 24 januari om 24.00 uur. U kunt het formulier indienen bij:
CLM Onderzoek en Advies
Dirk Keuper
Postbus 62;
4100 AB Culemborg

Of mail uw digitale inzending naar: dkeuper@clm.nl

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze informatie aanvullende vragen?
Neem dan contact op met: Dirk Keuper, CLM Onderzoek en Advies, 0345 470 729, dkeuper@clm.nl

De inschrijving kent de volgende spelregels:

 • Alleen deelnemers aan het Schoon-Water-project kunnen meedoen.
 • Alleen volledig ingevulde deelnameformulieren worden in behandeling genomen.
 • Deelnameformulieren die na de sluitingsdatum binnen komen, worden niet in behandeling genomen.
 • Tegen de beslissing van de jury kan niet in beroep worden gegaan.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 • De winnaars en genomineerden gaan akkoord met het feit dat er in de media aandacht aan hem/haar zal worden besteed.
 • Juryleden, organisatoren van de prijs en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.
 • Door middel van inschrijving gaat de deelnemer akkoord met de voorwaarden die zijn vastgelegd in dit reglement.

Inschrijfformulier

Download het Inschrijfformulier Innovatieprijs Schoon Water 2014 (pdf)

U kunt bovenstaande Informatie Schoon Water innovatieprijs 2014 ook downloaden als pdf.

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Bedrijven, Boomteelt, Gemeenten, Loonwerkers, Maatregelen, Vollegrondsgroente. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.