Toolbox emissiebeperking: aan de slag!

Uitreiking-toolboxkaartenTijdens de jaarvergadering van Nefyto vandaag reikte Klaas Jilderda de Toolbox Emissiebeperking uit aan de bestuurders van Unie van Waterschappen, Agrodis, LTO Nederland en Nefyto. Doel van deze gezamenlijke Toolbox is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Actie is nodig, zowel voor de waterkwaliteit als voor behoud van het middelpakket.

Actie nodig voor waterkwaliteit en middelbehoud
Een van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland de handen ineen geslagen. Zij hebben CLM Onderzoek en Advies gevraagd een Toolbox Emissiebeperking te ontwikkelen. De Toolbox is nu klaar en bestaat uit een set van 17 informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen (de zogenaamde Best Management Practices). Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen.

Erfbetreders verspreiden de toolboxkaarten
Distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en toezichthouders van de waterschappen gaan deze kaarten overhandigen aan telers tijdens hun bedrijfsbezoeken. Ze geven aan waar verbeterpunten op het bedrijf liggen en kunnen met de toolboxkaarten meteen praktische alternatieven bieden.

Toolboxteam komt naar u toe
Daarnaast biedt het Toolboxteam aan om presentaties te verzorgen over het belang van een goede waterkwaliteit, zowel voor het waterleven als voor behoud van een effectief middelenpakket. En de urgentie te vertellen om NU aan de slag te gaan om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Meer info
Per januari zijn de toolboxkaarten voor iedereen beschikbaar op www.toolboxwater.nl. Wilt u de kaarten voor die tijd hebben?
Neem dan contact op met Klaas Jilderda (BASF, klaas.jilderda@basf.com).

Download het persbericht: Toolbox emissiebeperking: aan de slag! (pdf)

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Boomteelt, Loonwerkers, Maatregelen, Persberichten, Teelttips, Vollegrondsgroente. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.