Teelttips mechanisch onderwerken groenbemesters en vanggewassen en roofvogelnestkasten

Lees de nieuwe teelttips

  • Mechanisch onderwerken groenbemesters en vanggewassen
  • Voor opkomst eggen
  • Roofvogelnestkasten

Een groenbemester kan uitstekend ondergewerkt worden door een mechanische bewerking. Bladrammenas en gele mosterd zijn na deze winter geheel afgestorven. Door deze te bewerken met een schijveneg of rotorkopeg worden ze alvast gemengd door de grond, waarna geploegd kan worden. Na mais is vaak een rogge/gras mengsel of gras gezaaid als vanggewas. Door de natte koude winter en de koude maand maart zijn deze nog weinig ontwikkeld. Laat ze daarom nog gerust enige tijd staan totdat het tijd wordt om de grondbewerking voor de mais uit te voeren. Bewerk ze in ieder geval voordat ze de grond sterk uitdrogen. Een voorbewerking met schijveneg of cultivator is vaak al voldoende. Doodspuiten van een vanggewas heeft normaal geen meerwaarde en kost een extra bespuiting. Roundup vormt daarnaast een serieuze probleemstof voor de drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater.

Voor opkomst eggen

Voor opkomst eggen is mogelijk in nagenoeg alle gewassen die dieper dan 2 cm worden gezaaid. De komende tijd is deze bewerking belangrijk voor gezaaide zomergranen en zaaiuien. Niet alleen de onkruidbestrijding is meegenomen, de bodem wordt ook weer nét wat vlakker en de toplaag blijft los. Deze losse toplaag kan een groot voordeel betekenen wanneer er geëgd gaat worden in een jong (gevoelig) gewas.

Enkele aandachtspunten:

  • Zet bij een veertandeg de tandstand zo slepend mogelijk. Hierdoor gaan de tanden niet snel te diep. Is er toch een risico dat de tanden te diep gaan (losse toplaag, kiemen van het gewas zitten nog maar 1-2 cm onder de grond) stel dan de wielen nauwkeurig af.
  • Let goed op dat de velden vlak lopen, zeker bij voor opkomst eggen is dit belangrijk.
  • Controleer ook de bandenspanning in de wielen van de eg.

Een neteg op zijn kop is ook een prima manier om te zorgen dat het gewas niet geraakt wordt. Kijk of het gewas/zaad niet wordt geraakt!
…….. en eggen bespaart op herbiciden en spaart het grondwater.

Roofvogelnestkasten

Denk aan het plaatsen van palen en nestkasten om roofvogels een plek op uw bedrijf te bieden. Ze zijn preventief erg waardevol in de bestrijding van muizen en andere schadedieren op het land! Roofvogels die vanaf het voorjaar aanwezig zijn kunnen de muizenstand enigszins reguleren.
Tips voor kopen of zelf maken van roofvogelnestkasten kunt u vinden op diverse websites bijvoorbeeld: https://www.vogelwerkgroepneede.nl/nestkasten/nestkastenroofvogels.htm

Dit bericht is geplaatst in Aardappelen, Boomteelt, Teelttips, Vollegrondsgroente. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.