Chemievrije onkruidbestrijding beste keuze voor onze drinkwatervoorziening (Persbericht)

Deze week brachten WUR-PRI en IVAM het nieuws dat chemische onkruidbestrijding het meest milieuvriendelijk zou zijn. Bij deze conclusie zijn de nodige kanttekeningen te plaatsen. Als we ook in de toekomst veilig drinkwater willen hebben, is chemievrije onkruidbestrijding op verhardingen de beste keuze.

WUR-PRI en IVAM publiceren deze week het rapport “LCA quickscan vergelijking onkruidbestrijdingsmethoden”. Hieruit zou blijken dat de overall-impact van niet-chemische
technieken groter zou zijn dan die voor onkruidbestrijding met glyfosaat (RoundUp) volgens de DOB-richtlijnen. Chemische bestrijding heeft wel de grootste impact op de zoet- en zoutwater ecotoxiciteit.

Echter de belangrijkste reden van zorg over de emissie van glyfosaat, is onze drinkwatervoorziening. Glyfosaat is de stof die het vaakst de drinkwaternorm overschrijdt onder meer in het Maaswater waardoor dure, aanvullende zuivering nodig wordt. Dit belangrijkste punt van zorg zit niet verwerkt in de uitgevoerde Levens Cyclus Analyse (LCA) van het IVAM.
Dit geeft een vertekend beeld.

WUR-PRI en IVAM stellen dat met name de impact op de luchtkwaliteit (CO2 en fijn stof) en uitputting van fossiele brandstoffen, verantwoordelijk zijn voor de slechte scores van hete lucht- en heet water techniek en branden. Voor interpretatie van een LCA is het echter belangrijk om te beseffen dat de impact op de luchtkwaliteit van niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen in het niet valt vergeleken bij de impact door de Nederlandse industrie, het wagenpark en woningverwarming. De impact van chemische onkruidbestrijding is daarentegen verantwoordelijk voor zeker 25% van de knelpunten in de drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater.
Het baart verder zorgen dat geen externe review is gedaan door LCA-experts of stakeholders vóór publicatie van de quickscan. Branchevereningingen VHG en Cumela en de machinebouwers van de niet-chemische technieken geven aan niet benaderd te zijn voor praktijkgegevens over de technieken. Desgevraagd geven de machinebouwers aan zich niet te herkennen in de inputgegevens voor de analyse. Zo rekent WUR-PRI voor enkele niet-chemische technieken met een hoger aantal behandelbeurten dan in de praktijk gangbaar is.

Schoon Water voor Brabant
‘Schoon Water voor Brabant’ is een stimuleringsproject van de Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), Stichting Duinboeren, Waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland.

In het project werken 16 gemeenten aan chemievrij beheer van de verhardingen en het openbaar groen. Dit doen ze met het oog op de bescherming van grond- en oppervlaktewater. Zo blijft dit beschikbaar als bron voor ons drinkwater, nu en in de toekomst.

Voor meer informatie
Actuele informatie vindt u op de website www.schoon-water.nl
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met: Jenneke van Vliet (namens Schoon Water
voor Brabant): T 0345-470753.

Dit bericht is geplaatst in Bedrijven, Gemeenten, Persberichten. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.