Kvik-up en graslandbeluchter in Macharen

De eerste veldbijeenkomst van Schoon Water 2007-2009 heeft inmiddels plaatsgevonden. In Macharen gingen de adviseurs van DLV in op de actualiteiten m.b.t. onkruidbestrijding in gras-land en de stand van zaken in de wintertarwe. In het gras werd de werking van een eg en een graslandbeluchter met eg gedemonstreerd. Door te eggen kan o.a. muur aangepakt worden en kunnen de telers een bespuiting uitsparen. Tijdens de demonstratie bleek dat een goede af-stelling van de eg van groot belang is.

Loonwerkbedrijf Koopmans demonstreerde de graslandbeluchter, een machine die verdichting van de bodem tegen gaat. De graslandbeluchter brengt de natuurlijke drainage weer op gang. Op die manier komt er lucht, vocht en warmte in de bodem en gaat het gras eerder groeien.

Ook de heer Van Schie was aanwezig om de Kvik-up te demonstreren. Een machine om mechanisch wortelonkruiden als kweek te bestrijden. De Kvik-up werd voor het eerst op kleiige bodem gedemonstreerd, wat een ander beeld gaf dan op zand. De meningen over de werking ervan op klei waren verdeeld. We houden het met de Kvik-up bewerkte perceel in de gaten en komen hier later in het seizoen weer op terug.

Voor meer informatie: 0345 47 07 19 (Yvonne Gooijer, CLM)


Jan Koopmans demonstreert de graslandbeluchter met eg erachter.


Gerard Verstappen (DLV) geeft uitleg over het effect van eggen op grasland.

Dit bericht is geplaatst in Maatregelen. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.