Resultaten

Voor Zeeland is de eerste tussenstand opgemaakt:

 1. Alle 13 Zeeuwse gemeenten werken chemievrij op verhardingen en in het groen.
 2. Tijdens de actie ‘Bezem door de middelenkast’ zijn meer dan 13.000 kg gewasbeschermingsmiddelen bij een kleine 400 agrariërs afgevoerd
  Lees en/of download de rapportage Bezem door de middelenkast Zeeland (pdf)
 3. Middels de investeringsbijdrage zijn 12 landbouwinnovaties aangeschaft op een bedrijf. Deze nieuwe technieken zorgen voor minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water.
 4. Er zijn vijf bijeenkomsten gehouden over chemievrij onkruidbeheer met beheerders van gemeenten, waterschap, provincie en met hoveniers.
 5. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor bedrijven op bedrijventerreinen, over chemievrij beheer van deze terreinen.
 6. Er zijn 22 bijeenkomsten geweest met glastuinders, loonwerkers, akkerbouwers, fruittelers en boomkwekers, over uiteenlopende onderwerpen, met als kern het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het water.
 7. Op drie klimaatbijeenkomsten landbouw en niet-landbouw zijn de uitdagingen van een veranderend klimaat aan bod geweest en zijn oplossingen verkend.
  Lees en/of download het klimaatrapport Zeeland met advies 2016 (pdf)

Voor Brabant worden jaarlijks specifieke resultaten per doelgroep gepubliceerd:

En jaarlijks verschijnen uitgebreide rapportages en korte managementsamenvattingen (pdf-bestanden):

2017

2016

2015

Reacties zijn gesloten.