Resultaten

Resultaten Brabant

Voor Brabant werden tot 2017 ook specifieke resultaten per doelgroep gepubliceerd:

Resultaten Zeeland

 1. Alle 13 Zeeuwse gemeenten werken chemievrij op verhardingen en in het groen.
 2. Tijdens de acties ‘Bezem door de middelenkast’, met in totaal ca. 1.000 deelnemende telers, zijn in totaal 21.185 kg gewasbeschermingsmiddelen verantwoord afgevoerd, in 2 rondes (2014/2015 en in 2018) .
  In 2014/2015 hebben 398 telers middelen ingeleverd en is 13.442 kg gewasbeschermingsmiddelen verantwoord afgevoerd. Lees en/of download de rapportage Bezem door de middelenkast Zeeland 2014/2015 (pdf)
  In 2018 hebben 400 telers deelgenomen, waarvan 255 telers middelen hadden om af te voeren; gezamenlijk hebben zij 7.743 kg middelen ingeleverd. Lees en of download de rapportage Bezem de de middelenkast Zeeland 2018 (pdf)
 3. Middels de investeringsbijdrage zijn 12 landbouwinnovaties aangeschaft op een bedrijf. Deze nieuwe technieken zorgen voor minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het water.
 4. Er zijn vijf bijeenkomsten gehouden over chemievrij onkruidbeheer met beheerders van gemeenten, waterschap, provincie en met hoveniers.
 5. Er zijn twee bijeenkomsten georganiseerd voor bedrijven op bedrijventerreinen, over chemievrij beheer van deze terreinen.
 6. Er zijn 22 bijeenkomsten geweest met glastuinders, loonwerkers, akkerbouwers, fruittelers en boomkwekers, over uiteenlopende onderwerpen, met als kern het verminderen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen naar het water.
 7. Op drie klimaatbijeenkomsten landbouw en niet-landbouw zijn de uitdagingen van een veranderend klimaat aan bod geweest en zijn oplossingen verkend.
  Lees en/of download het klimaatrapport Zeeland met advies 2016 (pdf)

Reacties zijn gesloten.