ZLTO

Wat is de ZLTO?
De zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie De ZLTO is een vereniging van boeren en tuinders in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. ‘Markt’ en ‘Maatschappij’ zijn kernwoorden in de visie van de ZLTO. Leden zijn het fundament van de vereniging. De ZLTO telt in totaal zo’n 70 afdelingen, elk met een eigen bestuur. Een bestuurslid van een afdeling heeft een of meerdere beleidsonderwerpen ‘in portefeuille’. Bij belangenbehartiging gaat het om individuele belangen, belangen van groepen ondernemers en collectieve belangen. Al deze vormen van belangenbehartiging vult de ZLTO op eigentijdse wijze in. Redenerend vanuit de kernwoorden Markt en Maatschappij werkt de ZLTO aan een beter perspectief om te ondernemen. De kaders fysieke werkomgeving, maatschappij en marktpositie zijn hierbij belangrijke aandachtspunten.

Wat wil de ZLTO?
Het project Schoon Water is niet alleen voor de consument en de drinkwatermaatschappij belangrijk, maar ook voor de landbouw. De ZLTO neemt hierin zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om op een milieu verantwoorde duurzame manier binnen de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden gewassen te telen. Hierbij wordt terdege rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de fysieke omgeving waarbij maatregelen genomen worden die praktisch en economisch verantwoord kunnen plaatsvinden. De ZLTO wil en zal met het project Schoon Water met de deelnemende agrariërs aantonen dat aanvullend stringent beleid met ge- en verboden niet nodig is. In het project laten de deelnemende agrariërs zien dat er binnen de huidige landbouwpraktijk nog milieuwinst te behalen is door technische maatregelen, bewustwording, ondersteuning, samenwerking etc. De opgedane kennis en inzichten van de deelnemers dienen dan ook via voorlichting en communicatie breder verspreid te worden.

Als ZLTO zijn we aan de maatschappij verplicht om zorgvuldig en milieu verantwoord te werken. Via het stimuleringsproject Schoon Water toont de agrarische sector aan dat zonder ge- en verboden schoon en gezond grondwater geleverd kan worden.

Klik hier om naar de website van ZLTO te gaan

Reacties zijn gesloten.