Het project

Doel van ‘Schoon Water voor Brabant’ is het gebruik en emissie van schadelijke bestrijdingsmiddelen naar het water te verminderen. ‘Schoon Water’ is zowel gericht op bescherming van het grondwater in 11 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden als op bescherming van grond- en oppervlaktewater in heel Brabant. In de 11 gebieden doen alle gebruikers  van bestrijdingsmiddelen (bewoners, bedrijven, gemeenten en agrariërs) mee. Vanaf 2012 is het project verbreed en opengesteld voor loonwerkers en agrariërs in heel Noord-Brabant.

Grond- en oppervlaktewater zijn een bron voor drinkwater. Het is belangrijk om dit schoon te houden. Dan blijft het voor iedereen geschikt als bron voor drinkwater, nu en in de toekomst. Oppervlaktewater is de leefomgeving van allerlei planten en dieren. Schoon oppervlaktewater is belangrijk voor een goede ecologische kwaliteit.

De 11 grondwaterbeschermingsgebieden zijn: Waalwijk, Helvoirt, Nuland, Macharen, Vessem, Budel, Roosendaal, Bergen op Zoom, Aalsterweg, Helmond en Lith. Zie onderstaand overzichtskaartje. Klik op de kaart voor een grote weergave.

Plattegrond Schoon Water gebieden

Schoon Water gebieden

In 2011 namen in totaal 390 telers deel aan ‘Schoon Water’! Daarnaast zijn ook loonwerkers actief betrokken bij het project.

De 16 deelnemende gemeenten werken de komende jaren toe naar het certificeringsniveau ‘Zilver’ op de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. De gemeente Bladel heeft het certificaat ‘Goud’. In september van dit jaar heeft de gemeente Oss het certificaat ‘Zilver’ behaald. De gemeenten Lith (Oss), Den Bosch, Eindhoven, Loon op Zand, Eersel, Sint Michielsgestel, Haaren gebruiken ook geen chemie meer op verhardingen en in het openbaar groen.

Verder nemen bedrijven zoals Unipol Holland BV in Oss en Kempen Airport in Cranendonck actief deel.

Hoe werkt het?
Alle deelnemers zetten een stap richting duurzaamheid. Agrariërs inventariseren samen met hun adviseur het gewasbeschermingsmiddelengebruik op het bedrijf. Vervolgens kijken ze welke alternatieven er zijn voor schadelijke middelen. En of het gebruik van schadelijke middelen naar beneden kan. Daarna gaan telers met de alternatieve maatregelen aan de slag in de praktijk.

Gemeenten en bedrijven krijgen hulp bij certificering. En gaan samen met hun adviseur na hoe de onkruidbestrijding duurzamer aangepakt kan. Inclusief een kostenberekening.

Alle bewoners van grondwaterbeschermingsgebieden worden op hun verantwoordelijkheid gewezen. En geïnformeerd over alternatieven, door middel van nieuwsbrieven en acties.

Voor wie zijn de resultaten bedoeld?
De resultaten zijn gericht op alle grondgebruikers in de provincie Noord-Brabant. Ook grondgebruikers in de rest van Brabant kunnen hun voordeel doen met de praktische adviezen voor milieuvriendelijke gewasbescherming. De provincie en het drinkwaterbedrijf Brabant Water gebruiken de resultaten om het beleid in de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden te verbeteren. Met praktische en haalbare oplossingen.

De belangrijkste resultaten van het project zijn

  • ontwikkeling en toepassing van maatregelen die het gewas goed beschermen
  • ontwikkeling en toepassing van maatregelen die de omgeving onkruidvrij houden
  • èn geen risico opleveren voor het grondwater
  • èn die passen op het bedrijf/in de gemeente.

De kennis, ervaring en effecten zijn gericht op alle grondgebruikers in de provincie Noord-Brabant. Ook grondgebruikers in de rest van Brabant kunnen hun voordeel doen met de praktische adviezen voor milieuvriendelijk onkruidbeheer. De provincie en het drinkwaterbedrijf Brabant Water gebruiken de resultaten om het beleid in de kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden te verbeteren. Met praktische en haalbare oplossingen.

Organisatie
Schoon Water is een initiatief van Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, waterschappen Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta en Rivierenland, ZLTO en Overlegplatform Duinboeren.

CLM, DLV Plant, Eco Consult, ClimateChanCe, PRI en PPO verzorgen de uitvoering van het project.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Schoon Water Loket:
Telefoon: 0345-470745
E-mail: info@schoon-water.nl

Reacties zijn gesloten.