Partijen

Schoon Water voor Brabant is een samenwerkingsproject tussen

  • Provincie Noord-Brabant
  • drinkwaterbedrijf Brabant Water
  • ZLTO
  • Stichting Duinboeren en
  • de Brabantse waterschappen.

CLM, DLV Plant en Ecoconsult zijn de uitvoerders van het project.

Reacties zijn gesloten.