Waterschappen

De Brabantse waterschappen spannen zich in om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Noord-Brabant te verbeteren. Metingen in het Brabantse oppervlaktewater maken duidelijk dat de normen voor bestrijdingsmiddelen in water nog regelmatig worden overschreden. Alle vier de Brabantse waterschappen

  • Brabantse Delta
  • Aa en Maas
  • De Dommel en
  • Rivierenland

doen mee in het project Schoon Water voor Brabant.

Reacties zijn gesloten.