Stichting Duinboeren

Wie zijn de Duinboeren?
Stichting Duinboeren is een groep van zo’n 200 boeren die wonen en werken rond de Loonse en Drunense Duinen, het Nationale Park tussen Tilburg, Waalwijk en Den Bosch. Vandaar onze naam.

De Duinboeren bestaan sinds 1995. We hebben een enthousiast bestuur van zeven boeren en tuinders dat wordt ondersteund door een kleine groep professionele medewerkers.

Wat willen de Duinboeren?
Het project Schoon Water is niet alleen voor de consument en de drinkwatermaatschappij belangrijk, maar ook voor de landbouw. Door mee te werken aan dit project laten we als boeren in de grondwaterbeschermingsgebieden zien dat we bereid zijn aan een verantwoord grondwaterbeheer te werken.

We willen voorkomen dat er veel beperkingen voor de landbouw in de gebieden komen. Daarom zoeken we nu samen met de andere partijen naar mogelijkheden om goed en gezond drinkwater aan de consument te kunnen blijven leveren.

Het project Schoon Water biedt aan de agrariërs in het gebied de mogelijkheid om nieuwe manieren van gewasbescherming uit te proberen en de gevolgen hiervan in beeld te brengen.

Die visie komt terug in ons logo: het oog. De gevoelige pupil – het kwetsbare natuurgebied – wordt omringd door de beschermende groene rand van het agrarische cultuurlandschap.

Meer info over stichting Duinboeren: www.duinboeren.nl

Reacties zijn gesloten.