Provincie Noord-Brabant

Het Brabantse drinkwater wordt bereid uit grondwater. Noord-Brabant kent 40 gebieden waar grondwater gewonnen wordt. De Provincie zorgt voor goede kwaliteit van het grondwater door beschermingsmaatregelen bij en rondom winputten. Dit gebied is aangeduid als het grondwaterbeschermingsgebied. Het grondwater wordt gewonnen uit een zandlaag diep in de bodem. Bij een deel van de winningen ontbreekt een afdekkende kleilaag boven het zandpakket waaruit het grondwater wordt opgepompt. Daardoor kunnen ongewenste stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, gemakkelijk uitspoelen naar het grondwater.

Plattegrond van de Schoon Water gebieden
Overzicht Schoon Water gebieden

Chemische bestrijdingsmiddelen horen niet in het drinkwater thuis. In het grondwater mogen deze stoffen de drinkwaternorm niet overschrijden. Het doel van het Provinciaal grondwaterbeschermingsbeleid is het voor de toekomst garanderen van de kwaliteit van het grondwater. Zodat dit na een simpele behandeling (beluchting en zandfiltratie) geschikt is als drinkwater.

De Provincie Noord-Brabant is samen met Brabant Water opdrachtgever en financier van het project ‘Schoon Water voor Brabant’. Met dit project ondersteunt de Provincie de landbouw. Om methoden te ontwikkelen en toe te passen die het gewas voldoende beschermen. En die een goede grondwaterkwaliteit opleveren. Gemeenten, stedelijke bedrijven en burgers ondersteunt de Provincie om onkruid op een grondwatervriendelijke manier te bestrijden.

Samen met Brabant Water heeft de provincie dit project gefinancierd.

Reacties zijn gesloten.