Vraag groenvoorziener: hoe bedrijven – zonder Atex – te onderhouden?

3.59K viewsRegelgeving

Hoe hier te handelen t.a.v. onkruidbestrijding in de beplanting? Wat zijn de uitzonderingen? Verharding is en blijft het verbod van kracht zoals in maart 2016 ingegaan.

0

Op (bedrijfs)terreinen waar geen uitzonderingen op het verbod van toepassing zijn blijft het verbod gehandhaafd op het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanaf april 2016 op verhardingen en vanaf november 2017 ook op de overige terreinen buiten de land- en tuinbouw.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube