Vraag groenvoorziener: hoe bedrijven – zonder Atex – te onderhouden?

5 weergavesRegelgeving

Hoe hier te handelen t.a.v. onkruidbestrijding in de beplanting? Wat zijn de uitzonderingen? Verharding is en blijft het verbod van kracht zoals in maart 2016 ingegaan.

0

Op (bedrijfs)terreinen waar geen uitzonderingen op het verbod van toepassing zijn blijft het verbod gehandhaafd op het professionele gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vanaf april 2016 op verhardingen en vanaf november 2017 ook op de overige terreinen buiten de land- en tuinbouw.

Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube