Vraag tuincentrum: onkruidbestrijding eigen terrein met middelen uit winkel?

3.24K viewsRegelgeving

Vraag tuincentrum: wij gebruiken particulieren middelen uit onze winkel om verharding onkruidvrij te maken. Vallen wij dan onder het verbod?

0

Antwoord Minsterie I&M: deze tuincentra zijn bedrijven en daarmee valt hun terreinbeheer van verhardingen onder het verbod. Er wordt in het verbod geen onderscheid gemaakt tussen soorten (particulieren en professionele) middelen.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Volg ons op Twitter Volg ons op YouTube